Смарт колонки и видео ще доминират в умния дом

Смарт колонките ще се наложат категорично в топ 3 на най-популярните устройства за умния дом

Световните продажби на устройства за умния дом, вкл. смарт колонки, цифрови ТВ приставки, смарт осветление, умни термостати и др., ще се увеличат с 26,8% през настоящата година до 549,5 млн. броя, прогнозира IDC.

Според анализаторите, на умните колонки и системите за видеоразвлечение ще се паднат над 70% от общия обем на продажбите. Средногодишният темп на растеж (CAGR) в тези две категории устройства ще възлезе на 12% в периода от 2018 до 2022 г.

В стойностно изражение пазарът на устройства за умния дом ще расте средно с 9,5% в близките пет години. През настоящата годината се очакват продажби в размер на 206,8 млрд. долара, а към 2022 г. пазарът ще достигне 297,5 млрд. долара.

Като най-голям от гледна точка на приходите се очертава сегментът на системите за видеоразвлечение, към който се отнасят умните телевизори и ТВ приставките. IDC прогнозира 157,4 млрд. долара приходи от продажби на такива устройства през 2018 г. и повече от 192 млрд. долара след пет години. Показателят CAGR на категорията ще бъде в пределите на 5,1%.

Една от най-бързо растящите категории по продажби са умните колонки. Тази години устройствата с поддръжка на гласови помощници като Amazon Alexa, Google Assistant и Apple Siri ще формират пазар от 11,8 млрд. долара. С темпове на растеж от 23,7% средно на година, пазарът на умни колонки ще достигне 28 млрд. долара към 2022 г.

Очаква се също така смарт колонките да изпреварят по продажби всички други форм-фактори на подобни устройства за умния дом. Същевременно се наблюдава все по-ожесточена борба за лидерство между водещите разработчици на гласови AI платформи.

Наред със системите за видеоразвлечение и смарт колонките, в топ 3 на най-големите категории устройства за умния дом влизат системите за видеонаблюдение и сигурност. През 2018 г. продажбите на подобни смарт системи ще генерират 7,5 млрд. долара, а към 2022 г. – двойно по-голям пазар в размер на 16,5 млрд. долара, при CAGR от 21,7%.

Двуцифрени темпове на растеж се очакват и в сегментите на свързаните към интернет термостати и умните осветителни прибори. През 2018 г. продажбите на тези устройства ще възлязат съответно на 2,9 и 1,8 млрд. долара, а през 2022 т. – на 8,3 и 4,6 млрд. долара.

Коментар