Недостиг на AI кадри може да спъне цифровата икономика

Стойността на глобалната цифрова икономика възлиза на 12,9 трлн. долара през 2017 г., което съответства на 17,1% от световния брутен вътрешен продукт (БВП), според доклад на Huawei под наслов „Глобален индекс на свързаност“.

Прогнозата сочи, че през 2025 г. цифровата икономика ще достигне 23 трлн. долара, ако ръстът не бъде повлиян негативно от очертаващия се недостиг на специалисти по изкуствен интелект.

За ефективното приложение на изкуствен интелект в големи мащаби са необходими три еднакво важни компонента: изчислителна мощност, маркирани данни и алгоритми, отбелязва Huawei.

Анализът сочи, че с превръщането си в ключова технология, изкуственият интелект ще започне да влияе силно на икономическия потенциал на държавите от всички три групи.

Решавайки проблема със стагнацията в ръста на лидерите или проблема с ограничените ресурси на начинаещите, AI ще промени определението на самата „свързаност“ в посока на интелигенти връзки, които подпомагат ръста на всяка страна.

В момента текат коренни промени, свързани с развитие на изкуствения интелект, казват от Huawei. Според изследването на компанията, развитите страни вече използват възможностите на интелигентните връзки, като така дават пример на други играчи и стимулират ръста на световната икономика.

Коментари по темата: „Недостиг на AI кадри може да спъне цифровата икономика”

добавете коментар...

  1. ха

    То в статията не пише че го има този изкуствен интелект! А относно AI кадрите в заглавието – то се превежда на български като “ай” кадри, т. е. такива които се вайкат: “ай ай ай”…

  2. Българин

    Изкуствен интелект все още няма.

Коментар