Китай инвестира в чипове повече от Европа и Япония заедно

Инвестициите на китайски компании в полупроводниково производство ще достигнат 11 млрд. долара през настоящата година, прогнозира анализаторската компания IC Insights. Това е 10,6% от прогнозния световен обем на инвестициите в чипове, оценяван на 103,5 млрд. долара. Най-мощните китайски чипмейкъри са SMIC, XMC/YMTC, Innotron, JHICC и Shanghai Huali.

В последните три години вложенията на Китай в полупроводниковата индустрия бележат петкратен ръст. Докато пред 2015 г. индустрията в страната похарчи около 2,2 млрд. долара, следващата година сумата се покачи на 3,9 млрд. долара, а през 2017 г. достигна 7,9 млрд. долара.

Ако прогнозата на IC Insights се потвърди, за първи път през 2018 г. Китай ще изпревари по инвестиции в производство на чипове Европа и Япония взети заедно, влагайки 11 млрд. долара в тази индустрия. В същото време се очаква полупроводниковите инвестиции на европейски и японски компании да възлязат общо на 10,7 млрд. долара през 2018 г., спрямо 9,5 млрд. долара през миналата година и 7 млрд. долара през 2016.

Откакто европейските чипмейкъри преминаха към т.нар. модел „fab-lite“, който минимизира собственото производство, техният принос в световните капиталовложения в полупроводниковата индустрия стана незначителен, отбелязват анализаторите.

Очаква се през 2018 г. компаниите с централни офиси в Европа да отделят за развитие на чип-индустрията само 4% от общите, глобални инвестиции. За сравнение, през 2005 г. този показател беше 8%. Нещо повече, IC Insights прогнозира по-нататъшно съкращаване на дела на инвестициите на европейските чипмейкъри – до 3% през 2022 г.

Подобен тренд на преход към олекотен бизнес модел се наблюдава и при производителите от Япония. В частност, към стратегията „fab-lite“ се придържат Renesas, Sony и други компании. Тази тенденция, заедно с отслабване на конкурентоспособността и намаляване на броя на японските чипмейкъри доведе до рязък спад в инвестициите в нови производствени мощности и оборудване за чипове в страната.

Анализаторите очакват през 2018 г. делът на японските чипмейкъри да намалее до 6% от световния обем на инвестициите в полупроводниковата индустрия. Това е значително по-малко, отколкото инвестираше Япония през 2005 г., когато делът й възлизаше на 22%. В сравнение с 1990 г. спадът е още по-внушителен – преди 28 години японските чипмейкъри правеха 51% от всички инвестиции в индустрията.

Коментар