„Информационно обслужване” преизпълни плана за печалба

Приходи от 9,8 млн. лв. отчете „Информационно обслужване” АД за първото полугодие

Държавната компания „Информационно обслужване” АД приключи първото полугодие на 2018 г. с приходи от 9,8 млн. лв. и рентабилност 7%, според официална информация, разпространена днес.

Увеличението спрямо заложените в бизнес плана за 2018 г. цели е над 2 пъти за печалбата и 2%  за приходите. Дружеството отчита 6% по-висока ефективност на труда (месечна заработка на едно заето лице), в сравнение с планираната за периода.

Персоналът на „Информационно обслужване” е намалял с 3% в резултат от оптимизиране на процесите по административно обслужване и преустановяване на нерентабилни и неприсъщи за основната дейност услуги. Средствата се пренасочват за възнаграждения на служители с ключови компетенции и привличане на нови висококвалифицирани експерти към екипа на компанията.

Основен принос към отчетените резултати имат сключените нови договори в ИКТ областта за централната и местна администрация, както и за държавни предприятия. Дейностите са свързани с информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на външните работи, специализирани софтуерни продукти за Агенция Митници и др.

Коментар