А1 обяви ръст на приходите и печалбата

Приходите от мобилни услуги на A1 нарастват с 0,3% до 66,6 млн. евро през второто тримесечие

Телеком операторът А1 (доскоро Мтел) бележи стабилен ръст на основните си финансови показатели през второто тримесечие на 2018 година, според публикувания днес отчет на компанията.

Приходите на A1 са се повишили със 7% до 110,5 млн. евро в периода април-юни, спрямо същия период на миналата година, а оперативната печалба (EBITDA) нараства с 8,9% до 36,3 млн. евро, запазвайки позитивната тенденция от последните над две години.

Ръстът на приходите се дължи основно на увеличените постъпления от фиксирани услуги и устройства. Приходите от фиксирани услуги, в частност, нарастват с 11,4% до 25,3 млн. евро за периода, благодарение на продажбите на специализирани корпоративни решения, предлагане на допълнителни услуги на настоящи клиенти и продължаващия ръст на приходите на собствените ТВ канали MAX Sport.

Приходите от мобилни услуги също отбелязват ръст – от 0,3% до 66,6 млн. евро, вследствие на увеличения брой на бизнес абонатите и таргетираните пакетни оферти. Приходите от устройства се повишават с 25,5% до 16,1 млн. евро, заради тенденцията все повече хора да търсят и ползват смарт устройства със смарт тарифни планове.

Общият брой клиенти на договор за мобилни услуги се увеличава с 0,9%. Това компенсира донякъде продължаващото влияние от промяната в Закона за електронните съобщения, ограничаваща максималния брой предплатени номера, които може да ползва всеки клиент, довело до спад на клиентите на предплатени услуги с 25,8% за периода. Така общият брой клиенти на мобилни услуги намалява с 3,1% до близо 3,974 милиона.

Броят на клиентите на фиксирани услуги отбелязва ръст от 1,3% през втората четвърт до близо 1,015 милиона, като позитивният тренд при ТВ и интернет услугите компенсира спада от намаляващата популярност на фиксираните телефонни услуги.

Оперативната печалба (EBITDA) на А1 бележи ръст и това тримесечие, като основните причини са увеличените продажби на фиксирани услуги и собствено съдържание, както и позитивният тренд в приходите от мобилни услуги. Средният приход от абонат (ARPU) също нараства с 3,8% до 5,6 евро.

Коментар