Мобилният IoT пазар е изправен пред взривен ръст

Световният пазар за „мобилен интернет на нещата” (мобилен IoT) ще нарасне като стойност 6,6 пъти в периода до 2026 година, прогнозира анализаторската компания Persistence Market Research. Според друго изследване, на ABI Research, броят на устройствата, свързани към интернет чрез мобилни комуникации, ще нарасне пет пъти в Европа до 2023 г.

Обемът на световния пазар на клетъчен IoT ще възлезе на 7,6 милиарда долара до 2026 г. За сравнение, през 2017 г. обемът на мобилния IoT пазар е бил $1,145 милиарда, като от 2018 г. се очаква средногодишен темп на растеж от 26,7% за периода до 2026 г., сочи анализът на Persistence Market Research.

Според други доклади, европейският пазар на мобилни комуникации машина-машина (M2M), ще се увеличи почти петкратно до 2023 г. по отношение на броя на свързаните устройства – от около 86 милиона в края на 2017 г. до 416,5 млн. връзки в края на разглеждания период.

Увеличаването на връзките до голяма степен се дължи на появата на нови законодателни инициативи на Европейския съюз. По-специално, 67,4% от всички M2M връзки в страните от ЕС са свързани с телематичните услуги за транспорт. В много отношения те се отнасят до системата eCall, която сега задължително трябва да бъде инсталирана на всички нови автомобили. eCall предава сигнал за бедствие към службите за спешна помощ, когато получи уведомление от шоковия датчик и раздутите въздушни възглавници.

Според проучването „Интернет на нещата: от теорията към реалността”, проведено от Forbes Insight и Hitachi Vantara, IoT има значително влияние върху бизнеса днес. Близо две трети (64%) от анкетираните казват, че интернет на нещата е важeн за текущите им дейности, а повече от 90% вярват, че тези технологии ще бъдат от значение за бъдещото развитие на бизнеса им.

Прогнозите сочат, че от всички технологии, които се появиха напоследък, IoT ще има най-значително влияние върху развитието на икономиката. Очаква се годишните икономии, в резултат на широкото прилагане на IoT, да достигнат $11 трилиона през 2025 г. Още до 2022 г. технологиите за интернет на нещата ще увеличат печалбите на компаниите с 21%.

Освен това, IoT се счита за основна технология, която може да гарантира развитието на иновациите в сферата на изкуствения интелект, роботиката и други области.

Предвид тези прогнози, мобилните оператори, предлагащи IoT, се опитват да разнообразят своята дейност. Те осъзнават, че простото поддържане на връзките води до твърде скромни печалби, поради ниските маржове. Ето защо, операторите започват да развиват по-високодоходни услуги, успоредно на основната им дейност.

Vodafone, например, активно предлага на потребителите собствени облачни услуги, а Deutsche Telekom и Orange отвориха лаборатории за интернет на неща, в които разработват и тестват прототипи на свои собствени приложения за мобилен IoT.

Коментар