Италиански регулатор глоби Amazon

Италианският регулатор на съобщенията AGCOM съобщи в четвъртък, че е наложил глоба на онлайн търговеца Amazon на обща стойност 300 000 евро. Причината – компанията е предлагала пощенски услуги без надлежно разрешение.

Сумата се състои от три глоби за три дивизии: глоба от 50 хил. евро на Amazon Italy Logistics, 100 хиляди евро за Amazon Italy Transport и 150 хиляди за Amazon Eu. Наред с това AGCOM започна и разследване на услугите за доставка на пратки, предлагани в Италия от най-големия онлайн търговец на дребно в света.

За получаване на разрешително да извършва пощенска услуга в Италия, компанията трябва да докаже съответствие с местното законодателство по отношение разпоредбите за условията на труд, данъчни задължения относно наетите служители и др.

Коментар