Apple има идея да превърне iPhone в паспорт

Нова технология на Apple може да направи от iPhone „документ” за удостоверяване на самоличността, или казано по-просто – паспорт. Патентът за технологията вече е публикуван на сайта на Патентното ведомство на САЩ.

Патентният документ описва подробно алгоритъм за предаване и четене на конфиденциални данни. В частност, Apple планира да използва протоколи RFID и NFC, чрез които данните ще се записват на устройството.

Използвайки RFID, смартфонът ще получава лични данни от документа за самоличност – например, правата за шофиране. Тези данни ще се съхраняват в специално заделена за целта защитена област от паметта.

Устройствата на Apple са оборудвани с NFC технология за безжично предаване на данни между близки устройства и имат системи за идентификация на основата на биометрични данни, отбелязва AppleInsider.

Концепцията на Apple има потенциално широка сфера на приложение – тя може да се реализира както от частни компании (например за пропусквателната система), така и от публични организации (за паспортен контрол).

Коментар