HP придобива доставчика на печатни услуги Apogee

HP разширява стратегията си в областта на печата с придобиване на Apogee

HP Inc. сключи споразумение за придобиване на Apogee Corp., търговски посредник за офис оборудване, базиран в Обединеното кралство, и най-големия независим доставчик на печатни и аутсорсинг услуги, както и услуги за обработка на данни и процеси. Финалната стойност по сделката е £380 милиона.

Придобиването следва плановете на HP да се наложи на пазара на A3 печат, който се остойностява на близо 55 милиарда щатски долара, и да надгради стратегията си за печат, като разшири портфолиото от A3 и A4 устройства и изгради разнообразни решения и инструменти за предоставяне на печат като услуга (MPS).

В допълнение, HP ще инвестира пряко и косвено във възможността за лансиране на нови продукти – това включва и придобиване на определени търговски посредници за офис оборудване, които предоставят достъп до повече възможности за приходи от услуги с по-голям марж.

HP вече инвестира в А3 бизнеса чрез редица стратегически стъпки, които включват придобиване на принтерния бизнеса на Samsung и лансиране на портфолио от А3 и А4 мултифункционални устройства, предлагащи IP услуги и решения.

Новото придобиване разширява услугите в портфолиото на HP в абонаментните услуги и предоставяне на печата като услуга – категории, в които решенията са от изключително значение за малкия и среден бизнес.

Apogee е печеливш и прогресивен търговски посредник за офис оборудване с доказан ръст през годините. Компанията разполага със солидни възможности при абонаментните услуги и решения за печат, опитен ръководен екип и достъп до потребители от малкия и среден бизнес.

Сделката се очаква да бъде окончателно приключена в края на календарната 2018 година, в зависимост от регулаторните разрешения и други условия по договарянето.

След приключването, Apogee ще оперира като независимо дъщерно дружество на HP, с управителен съвет в състав от представители на HP и Apogee. Придобитата компания ще има същата търговска връзка с HP, както и всеки друг премиум партньор, с достъп до същите инструменти и програми.

Коментар