Китайски фирми правят $1 трлн. от софтуер и услуги

Софтуерът и услугите са процъфтяващ бизнес в Китай

Китай се възприема като световен завод за електроника, който захранва с всевъзможни устройства – собствени и по поръчка на водещите брандове – потребителите на цялата планета. Но Поднебесната е също износител и огромен пазар за софтуер и услуги.

По данни на Министерство на промишлеността и и информационните технологии, през първото полугодие приходите от продажби на софтуер и различни услуги, създадени и предлагани от китайски компании, надвишават 540 млрд. долара. Това е ръст от 14,5% спрямо периода януари-юни на миналата година.

При очаквано второ полугодие със същите и дори по-големи обеми, бизнесът със софтуер и услуги на китайските фирми ще генерира приходи от над 1 трлн. долара за цялата 2018 г.

Експортът на китайски софтуер и услуги се е увеличил за една година с 2,7% и превишава 30 млрд. долара за първото полугодие. Оперативната печала на компаниите в този сектор е нараснала общо с 13,5% и възлиза на 62 млрд. долара, отбелязва Digitimes.com.

Коментар