Бърза магистрала за данни свърза Азия и Европа

TNS Express се очертава като най-бързата оптична магистрала за данни между Азия и Европа

Нова високоскоростна магистрала за данни, базирана на оптични линии, свързва по най-краткия маршрут Хонконг и Франкфурт. Проектът TNS Express, реализиран от компанията TNS Plus, ще осигури предаване на данни между Азия и Европа с по-малки закъснения, спрямо останалите магистрали.

Твърди се, че новата магистрала намалява закъснението средно с 12-50 милисекунди, в сравнение със своите аналоги. Показателят за забавяне RTD е сведен до 153 ms.

TNS Express тръгва от центъра за данни Mega-I в Хонконг и минава през териториите на 6 държави, вкл. Китай, Казахстан, Русия, Беларус, Полша и Германия, където е крайната точка – центъра за данни New Telco във Франкфурт. Дължината на магистралата е около 13 000 км.

Оптичното трасе за данни е защитено „едно към едно“ по цялата си дължина и обезпечава наличност на услугата на ниво не по-малко от 99,95%. Забавянето при предаване на данни от Хонконг до Москва, например, е само 127 ms.

Магистралата позволява изграждане на прозрачни канали n х 10G, n x100G, IEPL 2-2000 Mbps, L3 VPN 2-2000 Mbps, c поддръжка на QoS. По този начин TNS Express се очертава като най-бързата оптична магистрала между Азия и Европа за съвременни телекомуникационни услуги с висока надеждност.

Коментар