Каталог с европейски филми ще улесни достъпа онлайн

Eвропейските филми онлайн представляват едва около 25% от всички филми, предлагани чрез услуги за видео по заявка в ЕС

Европейската аудиовизуална обсерватория създаде прототип на каталог с европейски филми в рамките на стратегията Digital4Culture. Каталогът ще осигури достъп на специалистите, публичните органи и гражданите до информация за европейските филми, вкл. онлайн чрез услуги за видео по заявка във всички държави от ЕС.

Потенциалът на цифровата трансформация е определящ за увеличаването на положителния принос на културата както по отношение на икономиката, така и на обществото. Това е целта на каталога с европейски филми и по-общо предизвикателството, свързано със стратегията ни #Digital4Culture: да извлечем полза от плодотворните взаимодействия между цифровите технологии и културата“, заяви комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел.

В момента каталогът е все още на етап прототип и съдържа данни, извлечени от 115 услуги за видео по заявка, които обхващат 35 000 европейски филма. Пускането на бета версията е предвидено за пролетта на 2019 г., преди стартирането на окончателната версия в края на следващата година.

Този иновативен инструмент, който е финансиран по програмата „МЕДИА“ за подпомагане на европейския аудиовизуален сектор, ще бъде достъпен за гражданите, специалистите и публичните органи. Каталогът има много предимства, вкл. при контрола на прилагането на неотдавнашното изменение на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, с което бе приета минимална квота от 30% за европейски произведения.

Eвропейските филми онлайн представляват едва около 25% от всички филми, предлагани чрез услуги за видео по заявка в ЕС. Има национални бази данни, но не и европейски. От друга страна, Европа е основен фактор в световното кино с над 18 000 филма, произведени в периода между 2007 и 2016 г., и с обем на общата продукция, който се е увеличил с 47% — от 1444 пълнометражни филма през 2007 г. на 2124 през 2016 г.

Коментари по темата: „Каталог с европейски филми ще улесни достъпа онлайн”

добавете коментар...

  1. Ивомир

    Направо драго да ни стане от кеф какви големи пари от нашине данъци и членски вноски в ЕС ще изразходват, за да направят тоя уеб сайт от който ще ни продават дигиталнат контент. Бедните и гладните филмови компании са опрели на европейски пари.

Коментар