Пазарът на умни електромери гони 20 млрд. долара

Глобалният пазар на интелигентни измервателни уреди (смарт-електромери) ще достигне 19,98 млрд. долара до 2022 г., сочи прогноза на MarketsandMarkets. Очаква се ръст на тази индустрия в различни региони от света.

Интелигентните електромери представляват средства за мониторинг на ютилити компаниите и показване на потреблението на енергия от техните клиенти. Подобни устройства се превръщат в популярен начин потребителите да се опитат да направят енергопотреблението си по-ефективно и икономично, пише GreenTech.bg.

В световен мащаб пазарът на умни електромери ще расте с по 9,34% средногодишно в периода от 2017 до 2022 г., сочи докладът на MarketsandMarkets. Като най-голям се оценява пазарът в Северна Америка. Текущият растеж там се дължи на държавните политики, нуждата от енергоспестяване, разрастването на интелигентните мрежи и усилията на компаниите за комунални услуги да подобряват точността на таксуването и обслужването на клиентите.

Азиатско-тихоокеанският регион е вторият по големина пазар и през следващите четири години ще бъде най-бързо развиващият в областта на умните измервателни уреди. Според доклада, и Китай се развива динамично под влиянието на фактори, сходни на тези в Северна Америка. Бурно развитие предстои и в Индия, очаква се значителен ръст и в Япония.

Коментар