Заплахи от USB устройства грозят промишления сектор

Заплахи от USB устройства с различна степен на сериозност са прицелени в промишлените обекти

USB устройствата представляват сериозна заплаха за киберсигурността на различните промишлени мрежи за управление на технологични процеси, алармира доклад на компанията Honeywell – производител на електронни системи за управление и автоматизация.

Почти в половината (44%) от изследваните предприятия с помощта на технология за сканиране и управление на USB устройства са открити и блокирани най-малко по един файл, който застрашава сигурността, съобщава ITProPortal.

Освен това изследването установява, че 26% от разкритите заплахи са могли да доведат до значителни щети, в резултат на които операторите са могли да загубят възможност за наблюдение и управление на операциите.

Заплахи с различна степен на сериозност са прицелени в широк спектър от промишлени обекти, вкл. нефтопреработвателни, химически и целулозно-хартиени предприятия по целия свят. Така например, една трета от заплахите се фокусират върху промишлените системи за управление и IoT устройствата.

Като цяло, ситуацията е по-сериозна, отколкото Honeywell е очаквала. Анализът на резултатите показва, че заплахите, идващи от USB устройствата, са напълно реални за промишлените предприятия – много от тях могат да предизвикат опасни ситуации за обектите, свързани с производството.

Коментари по темата: „Заплахи от USB устройства грозят промишления сектор”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Има един филм за вирус създаден от САЩ, импортиран с флашка в централа за обогатяване на уран, за да стигне до софтуера на турбините, са заразили милиони pc-та и най-накрая с техник оправящ повреда с флашката го е вкарал без да осъзнава. Като се има впредвид че мрежата е била локална. Така че това за което се говори в тази статия от 2010, а може и от по-рано е актуално.

Коментар