САЩ разрешиха GPS алтернатива на територията си

Падна монополът на системата за глобално позициониране GPS на територията на САЩ. Федералната комисия по комуникации (FCC) разреши използване на алтернативната европейска система Galileo.

GPS – разработена, внедрена и експлоатирана от министерство на отбраната на САЩ – беше досега единствената достъпна система за навигация за американските потребители на електронни устройства като смартфони и таблети, снабдени с приемник на спътников сигнал.

Макар че много от мобилните устройства имат универсални приемници, поддържащи и други системи, FCC забраняваше тяхното пълноценно използване, което принуждаваше производителите да активират само GPS приемника.

От вчера ситуацията е различна. FCC разреши използване на алтернативната европейска система Galileo. Има обаче известни ограничения – разрешението не важи за федерални устройства, които се използват от правителствени структури, вкл. специалните служби.

Внедряването на Galileo започна през 2005 г., когато бе пуснат тестов спътник. Към момента флотилията наброява 26 спътника от общо 30 планирани. Съвместното използване на GPS и Galileo бе договорено още през 2004 г. между Европейския съюз и САЩ, като споразумението позволява двете системи да се допълват една с друга.

Вчерашното решение на FCC обхваща сигналите в два честотни диапазона: L1 (1559-1591MHz) и E5 (1164-1215MHz). Приемането на сигнали в диапазона E6 (1260-1300MHz), които позволяват повишаване на точността на позициониране, е забранен, тъй като този честотен обхват в САЩ не е заделен за радионавигационни системи.

Коментар