Проблемно четвърто тримесечие и за LG

За втора поредна година LG надвишава 53 млрд. долара, макар и със спад през четвъртото тримесечие (снимка: LG)

Рекордни приходи в размер на 54,4 млрд. долара през 2018 г. обяви LG Electronics, надхвърляйки продажбите от 53 млрд. долара за втора поредна година. Годишната печалба от уредите и продуктите за домашно развлечение се увеличава с близо 10% в сравнение с 2017 г., съобщиха от корейската компания.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. приходите на стойност 13,99 млрд. долара са по-високи от третото тримесечие, но със 7% по-ниски от последното тримесечие на 2017 г., главно поради спад в продажбите на мобилни продукти. В резултат на това оперативните приходи от четвърто тримесечие намаляват до 67,1 млн. долара.

LG Home Appliance & Air Solution Company отчита 17,17 млрд. долара приходи за 2018 г., което представлява повишение с близо 5% спрямо предходната година, генерирайки печалба от 1,35 млрд. долара – най-голямата в историята на компанията.

Приходите от четвъртото тримесечие в размер на 3,84 млрд. долара са се увеличили с повече от 3%, в сравнение със същия период на миналата година, като продажбите в Азия и Европа остават стабилни, въпреки предизвикателствата на валутния курс в Централна и Южна Америка и политическата несигурност в Близкия изток.

Компанията LG Home Entertainment отбеляза годишни приходи на стойност 14,37 млрд. долара с рекордна печалба от 1,35 млрд. долара. В четвъртото тримесечие на 2018 г. продажбите на стойност 4,04 млрд. са с 6% по-ниски от предходната година, но с 23% повече от предходното тримесечие, което се дължи до голяма степен на силното сезонно търсене.

LG Mobile Communications отчита 7,08 млрд. долара приходи, като продажбите през четвъртото тримесечие възлизат на 1,51 млрд. долара, което е спад с 16% спрямо третото тримесечие. Въпреки че оперативната загуба за цялата година нараства до 700,65 млн. долара, бизнес структурата на мобилното подразделение показа подобрение в резултат на по-добър контрол на разходите за материали.

Компанията LG Vehicle Components отчита солидни приходи за 2018 г. на стойност 3,80 млрд. долара, което е 28% повече от 2017 г. През четвъртото тримесечните приходите са 1,24 млрд. долара – най-високите в историята на дивизията, което е със 71% повече от същия период предходната година и близо 20% повече от третото тримесечие.

LG Business-to-Business регистрира 2,13 млрд. долара приходи за 2018 г. с печалба от 148,8 млн. долара. Дивизията отчита 530,1 млн. долара приходи през четвъртото тримесечие, което е с 11% по-малко в сравнение със същия период на миналата година.

Оперативната печалба за четвъртото тримесечие на стойност 13,2 млн. долара е повлияна от увеличените инвестиции, ефектите от тарифите за внос и продължаващото обезценяване на слънчевите панели, което компенсира подобренията в разходите.

Коментар