Сигурността е по-голяма грижа за бизнеса от икономиката

Рисковете за киберсигурността тревожат силно мениджърите на компании в САЩ (източник: CC0 Public Domain)

Шефовете на американски компании обръщат повече внимание на проблемите с кибернетичната сигурност, отколкото на евентуален икономически спад, сочат данните от проучване на Conference Board сред 1400 мениджъри на предприятия от всички региони на планетата.

В същото време проблемите, свързани с поддържане на неприкосновеността на личните данни, не са ключови за повечето интервюирани ръководители на компании от САЩ – те дори не попадат в топ 10 на страховете им, на фона на силни опасения за сигурността на данните и течове, които могат да засегнат непрекъснатостта на бизнеса.

За сравнение, ситуацията е в Европа, където неотдавна влезе в сила регламентът за личните данни GDPR, е по-различна – опазването на поверителността на данните е едно от ключовите притеснения на мениджърите на фирми.

Като цяло обаче, данните от глобалното проучване поставят икономическите проблеми (и евентуална световна криза) на първо място сред тревогите на бизнес ръководителите. И в региони извън САЩ мениджърите включват въпроса за киберсигурността в трите си най-важни приоритета. Изключение е Латинска Америка, където в повечето държави киберпресигурността не фигурира в топ 10.

Сред останалите тревоги на компаниите по света изследването изтъква появата на нови бизнес модели, съответстващи на плановете за цифрова трансформация, и проблема с намирането на таланти.

Коментар