Мрежите днес трябва да се проектират за бъдещето

Днешните мрежи ще са определящи за развитието на индустрията през следващите десетилетия, заяви Александър Петров (източник: R&M)

Планирането и изграждането на мрежи и комуникации днес ще бъдат определящи за курса на развитие на индустрията през следващите няколко десетилетия, заяви Александър Петров, регионален мениджър за Югоизточна Европа в R&M по време на семинар „Бъдещето на интелигентните сгради“, организиран от компанията миналата седмица.

Дигиталната революция променя изискванията на днешната мрежова среда и това налага съвременните мрежи да се проектират спрямо нужди, на които дори не сме станали свидетели, убедени са експертите на мрежовия производител.

Оптичната инфраструктура до дома, мобилните комуникации, облакът, интелигентните градове и сгради, както и широката гама от дигитални приложения изискват огромен капацитет за трафик на данни, който ще продължава да се развива все така динамично през следващите години.

Съвременните мрежи трябва да се проектират спрямо нужди, на които ние все още не сме станали свидетели. От съществено значение е във всеки проект и на всяко мрежово ниво да се планират и изграждат инфраструктури за огромни обеми от данни и за трафик на същите тези данни, които във всеки един момент са надеждно защитени и се достъпват незабавно“, заяви Андреас Рюселер, СМО в R&M.

Прогнозите на мрежовия производител сочат, че обширните инвестиции в развитието на оптиката ще се изплащат само в дългосрочен план, което налага проектантите и мрежовите оператори да избират висококачествени и дълготрайни продукти. Скъпите и широко използвани днес оптични кабели не би следвало да се подменят след няколко години, само защото не са били измерени и проектирани правилно, коментираха експертите на R&M.

Все още обаче не можем да обхванем в детайли дългосрочното влияние на дигиталната революция“, допълни Андреас Рюселер.

В съвременния свят свръхмалки сензори, превключватели и суитчове, измервателни устройства, системи за управление и контрол, светлинни източници, щори, отоплителни системи, камери, климатични инсталации и дори медицински устройства са свързани към интернет, сформирайки необятния интернет на нещата (IoT). Именно IoT позволява всички тези устройства да бъдат управлявани ефективно, а данните от тях – да бъдат обединени по-лесно и да се използват за различни цели.

Тенденции като интелигентния бизнес, интелигентното производство, интелигентния град и интелигентното строителство също носят потенциала да въведат интернет във всички сфери на живота и да увеличат многократно количеството цифрова информация, която хората генерират в дългосрочен план.

Проучванията сочат, че днес обемът на данните, генерирани на ден, е в размер на 2,5 трилиона байта, а близо 90% от наличната в света дигитална информация е създадена през последните 2-3 години.

Според прогнозите, пазарът на виртуалните приложения и добавената реалност (Augmented Reality) ще нарасне с 670% до 2022 г., достигайки 209 млрд. долара. Броят на интернет потребителите се увеличава със 7% годишно, а социалните медии набират 11 нови потребители всяка секунда.

Всички тези трендове в различните сектори потвърждават дългосрочните очаквания на R&M за развитието на комуникационната свързаност и за огромното й значение при планирането и изграждането на интелигентните сгради и офиси.

Това оказва и пряко влияние върху промените в изискванията към съвременните офис пространства и работната среда, което от своя страна рефлектира и върху индивидуалното работно място, имащо нужда от максимална гъвкавост.

Коментари по темата: „Мрежите днес трябва да се проектират за бъдещето”

добавете коментар...

  1. Пешо

    И 90% от тези 90% е порно съдържание.

Коментар