ЕС обсъжда разширяване на общото роуминг пространство

Росен Желязков обсъжда инициативата за общо международно роуминг пространство със заместник-председателя на Европейската комисия Андрус Ансип (снимка: МТИТС)

България подкрепя инициатива за общо международно роуминг пространство между Европейския съюз и страните от Източното партньорство, стана ясно от участието на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в Третата среща на министрите от региона по въпросите на цифровата икономика.

Форумът се провежда в Букурещ и в него участват заместник-председателят на Европейската комисия Андрус Ансип, министри от Европейския съюз, отговорни за цифровата икономика, международни финансови институции, регулаторни органи в областта на електронните съобщения, консорциумът на проекта EU4Digital, както и представители на частния сектор.

Източното партньорство цели да засили политическото асоцииране и икономическата интеграция към ЕС на шест източноевропейски и южнокавказки държави: Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

Министър Желязков припомни, че по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз бяха подписани меморандуми със съседните страни – от Западните Балкани – за намаляване на международните тарифи за роуминг за телекомуникационни услуги. По думите му, тези споразумения вече дават положителни резултати.

Телекомуникационните оператори отчитат повишаване на броя на разговорите и използвания достъп до интернет. Подобряването на достъпа до тези услуги играе важна роля за улесняване на икономическите и социалните взаимодействия, както по отношение на търговията, така и на пътуванията в държавите“, съобщи Росен Желязков.

Утре той ще участва в Неформален съвет на министрите на ЕС по телекомуникации, където ще бъде обсъдена цифровата стратегия на Европа след 2020 г. и създаването на по-сигурна система за киберсигурност.

Коментар