Повече продадени HDD и SSD, но за по-малко пари

Производителите доставят повече HDD и SSD устройства на пазара, но приходите намаляват, заради по-ниските цени (източник: CC0 Public Domain)

Търсенето на устройства за съхранение на данни – твърди дискове (HDD) и полупроводникови дискове (SSD) – бележи нов рекорд през миналата година, в резултат на разширяването на центровете за данни и стабилизирането в продажбите на РС.

Сумарният обем на SSD и HDD, доставен на пазара през 2018 г., възлиза на 912 екзабайта, което е с 21,4% повече спрямо предходната година, според нов доклад на анализаторската компания TrendFocus.

В същото време обаче сумарните приходи на производителите на сторидж са намалели – до 46,38 млрд. долара, поради стремителното падане на цените на устройствата за съхранение, отбелязва докладът.

През настоящата година търсенето на клиентски HDD ще бъде ограничено от нарастващите темпове на внедряване на SSD, което пък е обусловено от спада в цените на NAND флаш паметите.

От друга страна, очаква се по-слабото търсене на HDD с висока пропускателна способност за облачни услуги да приключи към средата на годината, а увеличените доставки на твърди дискове с обем 14TB да способстват следващата вълна на растеж.

Поевтиняването на NAND флаш паметите ще стимулира търсенето на SSD, особено на пазара за клиентски устройства. Стъпките, предприети от производителите на NAND за ограничаване на доставките, ще доведат до уравновесяване на ръста в предлагането и търсенето в края на годината.

Коментар