Над 85% биха сменили работата си, ако им предложат обучение

Повечето служители желаят да се квалифицират на работното си място (източник: CC0 Public Domain)

Преобладаващата част (над 82%) от българите не знаят, че работодателят е длъжен да осигури условия за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на служителите си съгласно чл. 228а от Кодекса на труда, установи проучване на Център за професионално обучениe „Нет Ит“.

Резултатите от анкета, проведена в социалните мрежи, показват еднозначно желанието на служителите да се квалифицират на работното си място. За общо 95,6% от запитаните е важно работодателят им да има конкретен план за обучение на служителите, като за 71,6% от тях това е отбелязано като „Много важно“. Едва за 4,4% от анкетираните, наличието на такъв план не е от значение.

В същото време над 85,8% от запитаните отговарят, че биха напуснали работа, ако друга компания им предложr същите условия, но допълнително имат и възможност да участват в обучения за подобряване на квалификацията им.

Друга интересна информация от проучването е, че според 97,2% от анкетираните, те биха разгърнали по-добре потенциала си на работното място, ако работодателят им осигурява допълнителни обучения за подобряване на професионалната квалификация.

На въпроса „Според вас, има ли закон, задължаващ работодателите да подобряват квалификацията на служителите си?“ 82,3% от попълнилите анкетата отговарят с „Не“.

Същевременно, технологиите са толкова напреднали, че ефективното поддържане на професионалната квалификация на служителите може да се реализира във виртуални класни стаи с лектори на живо за по час-два седмично, без служителят да напуска работното си място, коментират от Нет Ит.

Коментар