Дейта центровете на Microsoft минават на зелена енергия

В близките години повечето ИТ гиганти ще използват само възобновяема енергия в дейта центровете си (източник: CCO Public Domain)

Microsoft обяви, че преминава към възобновяеми източници на енергия за дейта центровете си по изпреварващ график. Към края на годината на ВЕИ ще доставят 60% от необходимата енергия, а към 2023 г. този показател ще достигне 100%.

Облачна инициатива на компанията ще способства достигането на екологичните цели, става ясно от блог публикация на Брад Смит, президент на Microsoft. Компанията ще разчита на IoT устройства, блокчейн и изкуствен интелект за контрол на производителността на дейта центровете и оптимизация на повторното използване, препродажбата и утилизацията на оборудване за тези обекти.

Microsoft е поръчала на Pricewaterhouse Coopers изследване на възможностите на изкуствения интелект за подобряване на екологичната ситуация в света. Според експертите, внедряването на ИИ в различни индустрии може да съкрати глобалните емисии на парникови газове с 4% при едновременно увеличаване на БВП с 4,4% – това е еквивалентно на 2,4 гигатона въглероден газ, който изхвърлят в атмосферата за една година Австралия, Канада и Япония, взети заедно.

Преди една година конкурентът Google обяви, че всички глобални операции на компанията се извършват изключително за сметка на възобновяемите източници на енергия. През 2017 г. именно Google стана най-големият корпоративен потребител на слънчева и вятърна енергия, плащайки над 3 млрд. долара на доставчиците.

Samsung планира да премине напълно към възобновяема енергия през 2020 г., а Apple вече направи това. Facebook пък пое ангажимент да намали емисиите на парникови газове със 75% и напълно да премине към ВЕИ през 2020 г. Друг гигант, Amazon, съобщи през януари 2018 г., че използва в дейта центровете си 50% възобновяема енергия.

Коментар