Бизнесът с пет очаквания към местната администрация

„Настъпил е моментът, в който не инвеститорите се бият за Вас, а Вие за тях“, заяви председателят на БСК Радосвет Радев пред кметове (източник: БСК)

Бизнесът има пет базови очаквания към местната администрация, без значение от региона. Всеки предприемач иска облекчени и бързи административни процедури, ефективен диалог, качествена инфраструктура, работна ръка и подкрепа на местното производство, заяви председателят на Българска стопанска камара Радосвет Радев по време на дискусия за бъдещето на местното самоуправление „Общини БГ 2030“ във Велико Търново.

По неговите думи XXI век не е векът на държавите, а на градовете. „Съвременният човек има нужда от спокойствието и комфорта на битуването, без значение дали е предприемач, или обикновен гражданин“, каза Радев.

В деветте области – Варна, Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Шумен, Габрово, Добрич и Силистра – брутният вътрешен продукт на глава от населението спрямо средния за страната е 30,6% по-нисък, а наетите лица са 21% от всички за страната. Най-много инвестиции на глава на населението привлича Варна, следвана от Габрово и Добрич. В тези три области има и най-голям брой предприятия на глава населението. Интересът на чуждестранните инвеститори пък е най-силен към областите Варна, Габрово и Търговище.

Като добър пример за публично-частно партньорство Радосвет Радев посочи „Индустриален парк Шумен“, създаден през 2009 г. като смесено дружество между Община Шумен (40%) и „Ники-БТ“ (60%). Частният инвеститор разработва парка, изгражда отделни зони с пълна инфраструктура, ток, газ, вода, канал и оптични кабели, осигурява охрана и поддръжка на терена, а общината апортира земя и третира инвеститорите преференциално, като ги обслужва при съкратени срокове. Над 85% от разработената територия вече е продадена, а има интерес за закупуване на нови парцели.

Западната индустриална зона във Велико Търново е също сред най-бързо развиващите се в Северна и Централна България, тъй като е в близост до главен път София-Велико Търново-Варна. Там има над 30 фирми с над 5000 заети лица, а през 2018 г. е била облагородена с 2 млн. лв.

„XXI век не е векът на държавите, а на градовете“, каза Радосвет Радев (източник: БСК)

Относно работната сила, председателят на БСК отбеляза, че по последни данни на Агенция по заетостта, в деветте региона най-търсени са шофьорите – през март фирмите са заявили нуждата от над 3000 души с такива професионални умения. Търсят се още машинни инженери, електро-инженери, строителни инженери, геодезисти, преводачи, ИКТ специалисти, над 300 рехабилитатори и др.

„Настъпил е моментът, в който не инвеститорите се бият за Вас, а Вие за тях. Трябва да им предложите от електронното подаване на формуляр до качествената работната ръка. В противен случай, инвеститорът просто избира някоя от нашите съседки“, каза Радосвет Радев пред кметовете и председателите на общинските съвети от деветте региона.

По-рано в същия ден председателят на БСК посети Стопанска камара – Велико Търново, която наскоро приключи изпълнението на проект „Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа за подкрепа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България-Румъния“ по програма INTEREGG. Целта на проекта е насърчаване на мобилността на труда в ключови икономически сектори в трансграничната зона България-Румъния чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Дискусията ще продължи и днес в търсене на начини за реална фискална децентрализация и финансова независимост на общините. Очаква се обсъждането на преструктуриране на данъчната система и възможностите за защитни механизми за малките общини за по-добро преразпределение.

Коментар