А1 на печалба от над 42 млн. евро за тримесечието

А1 ускорява ръста на приходите и печалбата, благодарение на нови ИКТ и облачни услуги (източник: CCO Public Domain)

Телеком операторът А1 отчете ръст на печалбата и всички основни финансови показатели през първото тримесечие на 2019 г., спрямо същия период на предходната година.

Печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизация (EBITDA) на компанията се повишава със 17,7% до 42,8 млн. евро, а приходите се увеличават с 3,9% до 111,1 млн. евро, запазвайки позитивната тенденция от последните три години.

Ръстът на приходите на компанията се дължи основно на повишеното търсене на цялостни корпоративни ИКТ и облачни решения, предлагането на допълнителни услуги и стабилния ръст на приходите на собствените спортни телевизионни канали. Телекомът предложи също електронни винетки и приложение за гледане на реклами.

Средният приход от абонат (ARPU) нараства със 7% до 5,4 евро. Средният приход от фиксирана линия (ARPL) също се повишава с 6,5% до 12,9 евро, сочи още финансовият отчет.

Финансови резултати на А1 за първото тримесечие на 2019 г., спрямо Q1 2018 (източник: А1)

Броят на клиентите на фиксирани услуги отбелязва ръст от 2,3% до близо 1,029 милиона, като позитивният тренд при ТВ и интернет услугите компенсира спада от намаляващата популярност на фиксираните гласови услуги. Общият брой клиенти на договор за мобилни услуги намалява с 3,1%.

Коментари по темата: „А1 на печалба от над 42 млн. евро за тримесечието”

добавете коментар...

  1. ха

    Един колега преди време беше казал, че останал с впечатлението, че A1 (тогава още mtel) му пращали сметката на телефона според доходите му, а не според това, което е изговорил. И затова той се беше преместил във виваком.

  2. A2

    В А1 имало практика да глобяват служители които прекратяват договори и за да избегнат това когато клиент иска да си прекрати договора, просто не му вдигат телефона. Също има система за бонуси и някои служители пускат услуги без знанието на потребителите и така трупат сметки. Ако имате проблеми с оператора и служителите му не ви съдействат се обръщайте към КЗП.

Коментар