AWS център ще подпомага облачните проекти

Внедряването на облачни услуги се разраства бързо сред бизнеса в Европа, но липсват достатъчно умения (източник: CCO Public Domain)

„Център за високи постижения” в областта на клауд услугите на Amazon ще подкрепя бизнеса при предвиждане, проектиране, доставяне, имплементиране и управление на облачни решения. Инициативата идва от HeleCloud, консултант в платформата на Amazon Web Services (AWS), и доставчика на ИТ услуги Getronics, стана ясно през седмицата.

Внедряването на облачни услуги се разраства бързо сред бизнеса в Европа. „Съществува значителен интерес от страна на клиентите към публичните облачни услуги на платформата AWS”, посочи Марк Куук, заместник-председател на групата Getronics.

Но съответните умения за реализиране на проектите са недостатъчни, отчитат от HeleCloud. Стъпвайки на своя опит в облачните услуги, екипът на компанията ще подпомага бизнеса при реализиране на проектите.

„Заедно ще внедрим иновации и ще изградим възможности в платформата на AWS, от които клиентите на Getronics ще могат да се възползват в пълна степен”, заяви Добромир Тодоров, главен изпълнителен директор на HeleCloud.

Първоначалният фокус на партньорството ще бъде насочен към европейския пазар и по-конкретно към сферите, в които Getronics има значително влияние като търговия на дребно, туризъм и транспорт, финансови услуги и здравеопазване.

HeleCloud и Getronics ще работят заедно по създаване на вертикални решения за съответните пазарни сегменти и по разширяването на съществуващото портфолио чрез включването на AWS услуги.

Коментар