SoftServe и ТУ-София – синергия на бизнес и образование

„Целта на ИТ общността в България е да развие страната ни като ИТ хъб на Балканите”, заяви Андон Симеонов, управител за България на SoftServe (снимка: SoftServe)

Недостигът на кадри за ИТ индустрията е значим проблем, който напоследък добива все по-сериозни измерения в световен мащаб. До голяма степен той се дължи на факта, че индустрията расте с по-бързи темпове от възможността на икономиката, включително българската, да генерира такъв тип кадри, сподели в интервю за TechNews.bg Андон Симеонов, управител  за България на софтуерната компания SoftServe.

„Днес все повече компании отчитат много голям ръст и индустрията се нуждае от повече лидери, които могат да го управляват. Заедно с подготовката на специалисти с технически „бекграунд” и технически експерти, ние трябва да обучим и такъв тип лидери, които могат да управляват ръста в организациите”, категоричен е Симеонов.

В отговор на нуждите на пазара

Още при откриване на своя офис в България SoftServe стартира собствена ИТ академия, в отговор на нуждите на пазара от ИТ кадри. Тя предлага безплатно обучение с продължителност три месеца по разнообразни теми, обхващащи различни технологии, включително за кандидати с основни познания по информатика и информационни технологии. Днес, 4 години по-късно, ИТ академията може да се похвали с 42 проведени курса и над 400 успешно завършили курсисти.

„ИТ академията на SoftServe е отговор на базови нужди на пазара на кадри в областта на разработката на софтуер. Чрез нея ние подпомагаме развитието на пазара и предоставяме възможност на повече хора да се докоснат до ИТ индустрията. В Академията привличаме хора и от други индустрии, а много от тях, след като навлязат в областта на софтуерните разработки, могат да се проявят като лидери. В много случаи даваме възможност на кандидати от различни фирми, в които виждаме тези лидерски качества, да се докоснат до ИТ общността”, коментира Симеонов относно стратегията за откриване на SoftServe ИТ академия в София.

Стратегическо партньорство с ТУ-София

От началото на 2019 г.  софтуерната компания стартира стратегическо партньорство с Центъра за развитие и квалификация към Техническия университет в София, в рамките на което ИТ академията на SoftServe отвори врати в ТУ-София. Курсовете, чрез които се предоставя допълнителна квалификация на студентите от университета, се провеждат в сградата на ТУ, в зала, предоставена от Центъра за развитие и квалификация, а лектори са експерти от компанията.

Центърът е част от структурата на Техническия университет-София. Той работи в съответствие със Закона за висшето образование и правилника за устройството и дейността на ТУ, като към него съществува и Център за професионално обучение в съответствие със Закона за професионалното обучение.

„Курсовете в ИТ академията са допълващи към университетското образование и партньорството ни с компанията в тази насока е много полезно за нашите студенти”, казва Калин Димитров, директор на Центъра за развитие и квалификация към ТУ (снимка: личен архив)

Програмата за всеки курс, който се провежда от SoftServe в ТУ-София, се разработва от технически лица на компанията и се одобрява от ТУ. „Преди да започнем курс на обучение, провеждаме срещи с възложителите, след което обсъждаме курса на Учебно-методичен съвет (УМС), в който всеки факултет на ТУ има свой представител, и при необходимост го допълваме или коригираме”, обясни Калин Димитров, директор на Центъра за развитие и квалификация към ТУ.

„Нашата цел е да проведем обучението така, че то да отговаря както на нашите изисквания, така и на тези на SoftServe. Съвместно с представителите на компанията предложихме програмите за обучение, развихме ги и ги предоставяме на студентите”, допълни той.

Допълващо обучение

Дейността на университета е близка до потребностите на ИТ индустрията, като основният фокус е обучението на кадри, което обяснява и старта на Академията. Близките контакти на преподаватели на университета и служители на компанията, бивши възпитаници на ТУ-София, водят до възникване на идеята за стартиране на съвместни инициативи в областта на обучението на студенти и подготовката на кадри за ИТ сектора. Следват срещи  между представителите на двете организации и не след дълго ИТ академията на SoftServe в ТУ-София става факт.

Обученията в ИТ курсовете на SoftServe, провеждани  в Техническия университет в София са безплатни за курсистите и за тях могат да кандидатстват хора със завършено средно или висше образование. Те са изключително подходящи за студенти от ТУ-София, които вече са придобили базови знания в областта на софтуерните разработки. Чрез тези курсове  се извършва надграждане и профилиране на техните знания и умения.

„Курсовете в ИТ академията са допълващи към университетското образование и партньорството ни с компанията в тази насока е много полезно за нашите студенти. Университетското образование като цяло е по-общо и базово, а обучението в ИТ Академията е за по-конкретни теми, свързани с работата в SoftServe – коментира Калин Димитров.  Освен базовите знания, които ние даваме на студентите в 4-годишния бакалавърски курс на обучение в ТУ-София, те се нуждаят и от по-конкретни знания, които покриваме с подобни краткосрочни курсове”.

Селектиране на кандидатите и перспективи

Подборът на курсистите, кандидатстващи за обучение в ИТ академията на SoftServe в ТУ-София, се извършва от специалисти на компанията. „След като обявим направлението, за което може да се кандидатства, желаещите подават автобиография, провеждаме с кандидатите тест през интернет по конкретна тематика, а след това имаме събеседвания на място с успешно преминалите теста. Целта е да преценим техните познания по съответното направление – обясни Юлиан Боянов, ментор в ИТ академията на SoftServe. – Избираме 10 човека, на които под формата на стипендия заплащаме цялото обучение в Центъра за развитие и квалификация към ТУ”.

В ИТ академията в ТУ-София курсът на обучение е около 2 месеца. Успешно завършилите получават сертификат от SoftServe България и от ТУ-София. Документът от ТУ-София е хармонизиран със законодателството и представлява сертификат за завършване на краткосрочен курс. Сертификатът от SoftServe е признат в Украйна, Полша и България. „Студентите, взели този сертификат, са покрили минимум от знания по програма, съставена от хора с дългогодишен опит и специалисти в своята област”, поясни Юлиан Боянов.

Успешно завършилите студенти получават сертификат от SoftServe България и от ТУ-София, който гарантира, че са покрили минимум от знания по програма, съставена от хора с дългогодишен опит и специалисти в своята област, поясни Юлиан Боянов, ментор в ИТ академията на SoftServe (снимка: SoftServe)

Програмите на ИТ академията са разработени главно от специалисти от SoftServe, сред които преподаватели от водещи университети в Украйна. „В допълнение, в компанията редовно организираме съвети, на които обсъждаме програмите,  това става почти всяка седмица”, допълни Боянов.

Успешно завършилите най-добри курсисти от ИТ академията имат възможност за платен стаж на пълен работен ден в компанията, с продължителност 6 месеца. След този период и при добро представяне стажантът може да започне работа на постоянен договор в SoftServe на позиция „младши специалист”. „Това е един висок старт за студентите в тяхната кариера”, коментира Андон Симеонов.

Тематиката ще се разширява

SoftServe предлага в ТУ част от темите, по които се провежда обучение и в Академията в офиса на компанията. На студентите се предоставя и допълнителна възможност да продължат обучението си по съответната тема в SoftServe.

„В ТУ предлагаме съгласувани теми от нашата тематика, но не изкарваме пълен курс, поради ограничение във времето. В същото време курсовете в нашия офис са интензивни и доста продължителни във времето. В бъдеще можем да развием курсовете и в ТУ-София и студентите да изкарват пълния курс по даденото обучение. В този случай от ТУ-София ще взимат сертификат с по-високо ниво с акредитации към МОН”, поясни Юлиан Боянов.

През юни в ТУ-София започва следващо обучение от съвместната инициатива със SoftServe – „DevOps Crash Course” (снимка: ТУ-София)

От старта на инициативата в Техническия университет вече е проведен един курс на тема „.Net with Machine Learning”. А през юни  започва следващо обучение –  „DevOps Crash Course”. Групите включват между 8 и 10 човека и курсовете се провеждат от един преподавател и един  технически експерт.

„Първият курс, който проведохме, беше съобразен с конкретен фреймуърк софтуер, а именно .Net на Майкрософт, но в комбинация с изкуствен интелект”, разказа Десислав Бончев, Solutions Architect в SoftServe. „Планираме да предложим широк спектър на обучения в ИТ академията в ТУ-София, включително по теми като .Net, Java, DevOps и други. Целим да обхванем най-актуалните теми, за които има най-голямо търсене на пазара”, допълни той.

Курсовете, които се предлагат в ИТ академията на SoftServe в ТУ-София, дават добра основа за конкретната тема на обучението, предоставят възможности за достъп до допълнителна информация по темата в бъдеще. „Стремим се да покажем на студентите какви са реалните процеси в един проект, как се развиват и управляват тези проекти, какви са ролите и отговорностите”, сподели Десислав Бончев.

Нарастваща сложност на софтуера

Според него, при софтуера се наблюдава нарастващо ниво на сложност, което налага все повече и повече компании да обединяват различни ресурси. Данните, с които бизнесът се налага да оперира, групирани под термина „Big Data” се отличават с уникални характеристики – обем, скорост, разнородност, автентичност и не на последно място стойност.

„Именно тези характеристики изискват способности и комбинирани решения отвъд възможностите на една компания и изискват комбинирани усилия на целия бранш. При този обем от данни, освен чистото съхранение и нуждата от бързо извличане на информация, се изисква тази информация да бъде трансформирана по интелигентен начин, да се извличат определени важни нейни особености и да се взимат автоматизирани решения. Това определя новата тенденция, според която почти във всяка сфера на бизнеса се налага използване на т.нар. изкуствен интелект. А изкуственият интелект не е нищо повече от добре познати статистически и математически модели, прилагани чрез хоризонтално скалируеми софтуерни решения, най-често предлагани като готови решения от различните „клауд” платформи, обясни Десислав Бончев.

„Стремим се да покажем на студентите какви са реалните процеси в един проект, как се развиват и управляват тези проекти, какви са ролите и отговорностите”, разказа Десислав Бончев, Solutions Architect в SoftServe (снимка: личен архив)

„Днес за софтуерните инженери е наложително не само да познават някакъв програмен език или конкретно програмно решение, а да станат по-широки специалисти в облачните технологии, Big Data, изкуствен интелект, да познават добре и математическите модели използвани за извличане на знания от тези данни – неща, които до скоро оставаха сякаш на втори план. Все повече се налага да бъдем експерти в повече от една област”, категоричен е той.

В тази връзка е и неговият съвет към студентите – постоянно да четат и да се интересуват от новостите. „Независимо дали ще изкарате обучение в университет или курс, организиран от някоя компания, те няма да са достатъчни, тъй като нещата, които знаем днес, след 2 седмици може да не са актуални. От нас, софтуерните инженери, се очаква непрекъснато да обновяваме знанията си и да трупаме нови. Затова моят съвет е – не спирайте да четете!”.

Резултати и планове за развитие

„Все още е рано да говорим за резултати – коментира Андон Симеонов. – Стартирахме академията в ТУ-София в началото на  годината. Предстои да изчистим детайлите, да намерим правилните канали за комуникация, така че добрите резултати предстоят. Но това, което със сигурност мога да кажа, е, че колегите от Центъра за обучение към ТУ-София са изключително гъвкави към всякакви наши предложения. Определено мога да кажа, че това е най-големият успех до момента. Много бързо намираме общ език с колегите от Университета, за да направим нещата по-добре”.

За Андон Симеонов отношенията бизнес-образование са по-скоро синергия, отколкото някакъв вид конкуриране. „И в повечето случаи срещам подкрепа и разбиране в това свое виждане. От страна на университетите все повече и повече се наблюдава тази отвореност за сътрудничество с бизнеса”, споделя той.

От SoftServe предвиждат разширяване на инициативата и към други университети в България. „ДНК-то на нашата организация е „университетско” – подчерта Андон Симеонов. – Oснователите на SoftServe имат академичен опит,  и това е една от причините ние да сме силно заинтересовани към инициативи по обучение на нашите служители, както и на общността, в която развиваме бизнес”.

В Украйна SoftServe си партнира с всички университети и предлага обучения не само в ИТ академията, но и по бизнес програми за лидерски умения. От друга страна, само за миналата година в ИТ академията на компанията в Украйна са обучени около 1700 човека.

„Една напълно нормална стъпка за нас е да „репликираме” този опит на местата, където развиваме бизнес. В случая – България. От тази гледна точка – да, със сигурност ще сключим партньорства и с други университети, като може да увеличим спектъра на обучения в ИТ академиите с курсове например по цифров дизайн и други, за  да не предлагаме само силно фокусирани технологични обучения”, обобщи Симеонов.

До момента ИТ академията в офиса на SoftServe в България обучава годишно над 100 човека, а кандидатите са около 8-10 човека за едно място. „Интересът определено е голям, а ние се стремим да селектираме хората, които наистина могат да развият този пазар” добави той.

България – ИТ хъб на Балканите

Според Симеонов, целта на ИТ общността в България е да развие страната ни като ИТ хъб на Балканите. Съществуват много инициативи и инвестиции, успоредно на академиите, за постигане на тази цел. Академиите са само един елемент от това и като такъв, те ще подпомогнат решаването на казуса, но със сигурност не само те са решението.

„Моята визия за компанията в България е да приеме най-добрите практики, знания и опит от цялостната  26-годишна история на SoftServe. За да може да привличаме повече бизнес, по-големи инвеститори и по-големи клиенти, ние трябва да се научим да ги обслужваме. От тази гледна точка на пазара трябва да има големи фирми и организации като нашата, с международен опит и експертиза, така че да са притегателна сила за такъв тип клиенти. А това, от своя страна, ще развие пазара”, каза той в заключение.

Виктория Лазова

Виктория Лазова

Коментари по темата: „SoftServe и ТУ-София – синергия на бизнес и образование”

добавете коментар...

  1. Бивш ТУ

    Хубава инициатива, по мое време не се предлагаха такива. Поздравления!

  2. а-ха

    няма лошо, нека има и по-дълги материали и особено за такива инициативи, защото без адекватно образование нищо няма да постигнем

  3. ха

    Тази статия се превърна направо в цяла книга.

Коментар