Французи внедриха най-мощния квантов симулатор

Atos Quantum Learning Machine моделира законите на физиката, залегнали в основата на квантовата технология (снимка: Atos)

Френската компания Total, която наскоро пусна най-мощния суперкомпютър в индустрията, обяви въвеждането и на друга забележителна технология. Нефтеният и газов гигант започва да използва най-производителния в света симулатор на квантови изчисления Atos Quantum Learning Machine, съобщи HPCwire.

Решението включва хардуерна платформа и универсален език за програмиране, като позволява на изследователите и инженерите на Total да разработват и провеждат експерименти със софтуер за квантови изчисления.

Atos Quantum Learning Machine моделира законите на физиката, залегнали в основата на квантовата технология, за да изпълнява квантови програми с двуцифрена точност.

Квантовото моделиране ще намери приложение в области като молекулярна химия и химия на материалите, оптимизация на енергийни мрежи, автопаркове и промишлени дейности. В бъдеще Total планира да използва квантовия компютърен симулатор в хидромеханиката и сеизмичните системи.

„Ще разработим квантов подход към различни изследователски теми, обхващащи целия ни бизнес, за да намерим нови начини за решаване на проблемите, както и да подобрим скоростта и ефективността на работата”, казва Мари-Ноел Семерия, директор на изследователската и развойна дейност в Total.

Коментари по темата: „Французи внедриха най-мощния квантов симулатор”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Marie-Noëlle Semeria – France Не може да се среши обаче ще моделира с квантовия компютърен симулатор .

Коментар