Световните централни банки ще борят криптовалутите

Регулаторните органи по света трябва да се координират, за да гарантират равни условия между големите технологични фирми и банките, призовават от BIS (снимка: CCO Public Domain)

Централни банки от цял свят, изправени пред бързото развитие на новите технологии, сред които и криптовалутите, обявиха, че ще работят в по-тясно сътрудничество с цел справяне с предизвикателствата на съвременните ИТ чрез нов „център за иновации”, който бе одобрен от Банката за международни разплащания (BIS).

„Банката на банките” заяви, че намерението на центъра е да подобри функционирането на глобалната финансова система и да идентифицира и развива задълбочени познания за тенденциите в технологиите, засягащи дейността на централните банки.

„ИТ революцията не познава граници и следователно има последици в много области едновременно”, каза пред Ройтерс председателят на BIS Йенс Вайдман в изявление след решението да се създаде въпросният център за иновации.

Физически новото формирование ще има няколко ядра. Първите две ще се намират в Базел и Хонконг, където BIS има офиси. По-късно ще бъде сформирано трето подразделение на центъра, което ще се намира в Сингапур, след като бъдат уредени съответните институционални договорености. След това, в предполагаема втора фаза на развитие на центъра, ще бъдат сформирани още офиси в Европа и САЩ.

Катализаторът Libra

Планът на Facebook за стартиране на собствена криптовалута на име Libra не беше споменат в изявлението на BIS. Въпреки това изглежда, че ходът на гиганта в социалните медии е помогнал за кристализиране на виждането на централните банки, а именно, че е нужно спешно координиране на регулаторните рамки спрямо новите тенденции във финансовите технологии.

Преди две седмици „банката на банките”, както наричат BIS, предупреди, че планът на Facebook за собствена криптовалута може да навреди на банковия сектор. Големите технологични компании като Facebook, Amazon и Google биха могли „бързо да установят господстващо положение”, благодарение на широкомащабната си мрежа от потребители, анализира BIS в свой доклад.

Макар че въпросните компании могат да помогнат за финансовото приобщаване, те биха могли и да представляват заплаха за финансовата стабилност, конкуренцията и защитата на данните.

Поради това регулаторните органи по света трябва да се координират, за да гарантират „равни условия между големите технологични фирми и банките”. Нужно е да се предприеме по-всеобхватен подход, който се основава на финансови регулации, политики за конкуренцията и регламенти относно поверителността на данните.

„Целта трябва да бъде да се отговори на навлизането на големите технологични фирми във финансовите услуги, така че да се извлече полза от техниеския напредък, като се ограничат рисковете”.

Запазване на финансовата стабилност

Центърът за иновации ще се фокусира върху подпомагането на централните банки да „идентифицират съответните тенденции в технологиите, подкрепяйки онези разработки, които са в унисон с техните задължения, и да са в крак с регулаторните изисквания с цел запазване на финансовата стабилност”, добави Вайдман.

Целта е новият център да служи като фокусна точка за експертите по дигитални технологии и иновации от всички централни банки. „Има значителни икономии от мащаба в едно такова начинание, а BIS е идеалният начин то да се съществи”, коментира Вайдман.

Отвъд това подробностите за центъра за момента са оксъдни. Известно е обаче, че BIS отдавна приканва политиците внимателно да проучат нахлуването на технологиите във финансовия свят – нашествие, което повдига редица въпроси относно неприкосновеността на личните данни, конкуренцията, пазарите и банковото дело.

Швейцарската национална банка, Валутният орган на Хонконг и Паричната агенция на Сингапур първи подписаха подкрепата си за инициативата. Швейцарската институция ще засили усилията си за проучване на новите финансови технологии, посочи нейният председател Томас Джордан.

„Следим много внимателно технологичните иновации във финансовия сектор и работим активно в рамките на общността на централните банки за идентифициране и оценяване на съответните разработки на ранен етап”, каза Джордан.

Нова икономика

„Цяла нова икономика възниква сега в резултат на промените в технологиите, демографията и околната среда. И докато частният сектор е двигател на тези нововъведения, усилията им биха били много по-ефективни, ако твърдата и мека инфраструктура на световната финансова система подкрепя иновациите, насърчавайки устойчивостта и равните условия за конкуренция”, коментира Марк Карни, председател на Икономическия консултативен комитет на BIS.

Коментар