Аcronis Cyber Services – оценява риска за киберсигурността

Acronis Cyber Services дава възможност на организациите да подобрят своята киберзащита (графика: Acronis)

Нова услуга Acronis Cyber Services дава възможност на организации с всякакъв размер да оценят риска относно киберсигурността и да бъдат информирани относно защитата и услугите за реакция при инциденти.

С помощта на Acronis Cyber Services компаниите могат да подобрят своята киберзащита чрез комбинация от оценки на риска, оценка на уязвимостта, тестове за проникване, реагиране при инциденти и обучение за повишаване информираността на всеки в зависимост от неговата индивидуална роля в организацията.

Acronis Cyber Services е набор от услуги, който включва:

Acronis Security Assessment Services – проверка на уязвимостта и тестове за проникване, които дават възможност на организациите да идентифицират рисковете за своите критични данни, да разберат как да смекчат сложните проблеми със защитата в  сценарии от реалния свят и да бъдат готови да прилагат по-добри политики за сигурност за своите технологии, хора и бизнес процеси.

Acronis Security Awareness Training – гарантира, че служителите на организацията и ИТ персоналът са добре обучени за съвременните практики за защита и че ръководителите знаят как да откриват най-новите фишинг атаки, насочени към тях. Компании, които работят при спазването на разпоредби и регулаторни изисквания като GDPR, също могат да се възползват от обучителните модули.

Acronis Incident Response Service – създава план с предварително уточнени условия за реакция при инциденти на ниво организация. Тези услуги подобряват способността на организацията да се възстановява бързо, да отговаря на регулаторните изисквания, да събира доказателства за бъдещи правни искания.

Acronis Cyber Services дава възможност на доставчиците на услуги да разширят портфолиото си с редица услуги чрез договор само с една компания, вместо да сключват множество договори.

Официална страница: Acronis Cyber Services

Коментар