Блокчейн технология открива измамите с документи

Блокчейн технологията намира все повече приложения (снимка: CCO Public Domain)

Японската компания Fujitsu започна да използва технологията блокчейн за борба с измамите и незаконното копиране на цифрови активи на компаниите.

Уеб приложение, наречено DocumentFlow, следи за автентичността на цифрови файлове и корпоративни активи, включително документи, аудио и видео, изображения и файлове от практически всяко приложение.

Решението е създадено като част от софтуерния пакет Fujitsu Flow, в допълнение към приложението за защита от измами с фактури InvoiceFlow. Технологията проверява всички видове документи: от университетски дипломи до техническа документация.

Според разработчиците, DocumentFlow значително намалява броя на случаите на измама с документи или незаконно копиране, тъй като приложението позволява проследяване на всякакви файлови манипулации, копиране и проста проверка дали даден файл е в най-новата си версия.

Новата услуга помага на компании и правителствените агенции да предотвратят и избегнат появата на случайни грешки при обработката на данни, както и да решат нарастващия проблем с измамите с фактури.

Разработката използва блокчейн технология за проверка и оценка на процеса на подготовка на фактури – от създаване на документа до оторизиране на плащането.

Коментар