Социалните медии ще прогнозират общественото мнение

Повечето изследователи и компании за анализи възприемат социалните медии като един от най-ценните ресурси за изучаване на общественото мнение и узнаване на това как хората биха реагирали на конкретни събития (снимка: CCO Public Domain)

Не е далеч времето, когато социалните медии ще могат да прогнозират какво бихме казали по дадени въпроси. Те ще могат да дефинират собствената ни позиция по различни теми, без каквато и да е наша намеса.

Както се видя от някои скорошни, твърде неприятни инциденти, като скандала с Facebook и Cambridge Analytica, социалните медии могат да бъдат истинска „златна мина” за информация за потребителите. Всъщност, повечето изследователи и компании за анализи възприемат социалните медии като един от най-ценните ресурси за изучаване на общественото мнение и узнаване на това как хората биха реагирали на конкретни събития.

Инструменти за анализ

Имайки това предвид, изследователи от цял свят се опитват да разработят инструменти за анализ на активността на хората в социалните медии и събиране на информация за възгледите на хората по конкретни теми. В неотдавнашно проучване изследователи от Университета в Единбург си поставиха за цел да разкрият някои от основните фактори, които могат да помогнат да се определи виждането на всеки човек въз основа на неговия профил в социалните медии. Анализът им, предварително публикуван в arXiv, предлага нов интересен поглед, който може да доведе до разработване на по-модерни инструменти за анализи.

„Предсказването на позицията [на човека] в социалните медии играе критична роля в различни проучвания, насочени към оценяване на общественото мнение по различни теми”, казва пред TechXplore Абир Алдайел – един от изследователите, извършили проучването. „Напоследък изследователските проучвания предлагат различни методи за моделиране на становището в социалните медии. Това проучване изследва въпроса как възгледът на човека по конкретни теми може да се предвиди на база данните в социалните медии, използвайки множество данни за онлайн-взаимодействията [на въпросния човек]”.

Едно от основните послания в документа е сериозността на въпроса за поверителността на потребителите. „Надяваме се, че това проучване ще бъде използвано за повишаване на информираността на хората относно техните онлайн дейности и това как те могат да бъдат използвани”, казва Алдайел.

Аспекти на онлайн активността

За да разберат по-добре онлайн данните, разкриващи гледната точка на даден потребител за конкретно събитие или тема, изследователите са извършили задълбочено проучване на набор данни за разпознаване на позиции, наречен „SemEval”. Той съдържа 4000 изказвания по пет политически, социални и религиозни теми.

Резултатите, събрани от изследователите, предполагат, че позицията на всеки потребител може да бъде открита чрез анализ на множество аспекти на неговата онлайн активност, включително: публикации; профили, с които взаимодейства или които следва; уебсайтове, които посещава; съдържание, което харесва. Съчетавайки различни методи за анализ, изследователите постигнали най-високата степен на ефективност за разкриване на позиция, отчетена до момента, измерена в 72,49 процента.

„Нашето проучване демонстрира недвусмислено, че човек може да предвиди неизразената позиция на някого, използвайки различни сигнали за мрежовото взаимодействие”, казва Алдайел. „Повечето ключови онлайн дейности обичайно могат да бъдат свързани с темата за анализ и да имат голямо влияние върху вземането на решение какво е становището по даден въпрос. Например, взаимодействията с акаунти като @goodreads и @SkyNews, например, помагат за разкриване на позицията относно феминисткото движение и климатичните промени”.

Значението на всяко действие

Повечето предишни проучвания, фокусирани върху разбирането на позициите на хората по конкретни теми, не демонстрират как всяка от онлайн следите, оставяни от потребителите, може да помогне да се разбере позицията им по даден въпрос. Но Алдайъл и нейните колеги не само правят това. Те успяват да съберат и конкретна информация за значението на всяко действие, което отделен потребител на социални медии извършва онлайн, включително „мълчаливите” действия като следване на дадени профили или лайкване на чужди публикации.

В бъдеще наблюденията, събрани от Алдайъл и нейните колеги, биха могли да послужат като основа за разработване на по-модерни инструменти за анализи с цел установяване на становищата на хората по дадени теми въз основа на техните взаимодействия в социалните мрежи. Трудът на учените обаче дава важна информация и за самите потребители – за да са наясно те колко много може да се разбере за тях и възгледите им на база всичко, което правят с социалните медии.

Коментари по темата: „Социалните медии ще прогнозират общественото мнение”

добавете коментар...

  1. Blah

    Всъщност е точно обратна връзката – социалните мрежи определят общественото мнение, чрез манипулиране на съдържанието, което показват на ползвателите си!

Коментар