TEG1024D – ключови характеристики на комутатора

Tenda TEG1024D предоставя 24 порта RJ45 с поддръжка на Gigabit Ethernet в режим на пълен дуплекс (снимка: TechNews.bg)

24-портовият Gigabit Ethernet комутатор TEG1024D, представен наскоро в TechNews.bg, е мощно и функционално мрежово устройство за различни приложения, вкл. за видеонаблюдение в реално време, за което допринасят не само скоростните му показатели, но и солидната защита от мълнии на всички портове, както и на захранващия блок.

Сега ще обърнем по-подробно внимание на технологиите, заложени в устройството на Tenda, които правят този суич удачен избор при изграждане и разширяване на мрежовата инфраструктура на компаниите от малкия и средния бизнес.

Tenda TEG1024D предоставя 24 порта RJ45 с поддръжка на Gigabit Ethernet – 10/100/1000 Mbps, като в режим на пълен дуплекс комутаторът предава данни със скорост 2000 Mbps. Пълният дуплекс (full-duplex) е термин, който описва способността на комутатора да предава и изпраща данни едновременно, докато при полу-дуплекс (half-duplex), информацията се движи само в едно направление в даден момент. С други думи, в една комутирана мрежа крайните станции ще предават данни към суича в същото време, в което комутаторът предава данни към тях, което означава двойно по-висока скорост на мрежата, в сравнение с полу-дуплекс решенията.

Нещо повече, Tenda TEG1024D прилага технология auto-negotiating – това е протокол за комуникация, използван в Ethernet комутатори, рутери и конвертори, с цел устройствата да предават данни помежду си на възможно най-високата поддържана скорост – 10, 100 или 1000 Mbps. Протоколът автоматично избира най-високата скорост на предаване между два Ethernet комутатора и задава тази скорост на съответни порт на устройството. Ползите от auto-negotiating функцията са очевидни:

  • мрежовите връзки автоматично избират най-високата скорост без да се налага ръчно конфигуриране;
  • гарантирана устойчивост на мрежата – ако открие несъвместими устройства, протоколът не допуска предаване на данни през съответния порт, за да предотврати сривове и даунтайм в мрежата;
  • технологията е обратно съвместима и с Ethernet устройства, които поддържат само 10 Mbps.

Tenda TEG1024D има вътрешет капацитет за превключване 48Gbps и поддържа „line-speed forwarding” на всички портове. Т.нар. backplane bandwidth се отнася до максималното количество данни, които интерфейсният процесор на комутатора и шината за данни могат да управляват. Колкото по-голяма е този показател, толкова повече данни може да обработва комутаторът. В случая говорим за 48 Gbps, които се получат от 24 порта х 1000 Mbps х 2 (пълен дуплекс). Характеристиката line-speed forwarding се отнася до способността на всеки порт да предава пакети с максималната скорост на линията.

Всички комутатори, вкл. Tenda TEG1024D, използват високоскоростен буфер (памет), в която се съхраняват пакетите с данни, преди да се изпратят към друг порт/портове. Този механизъм е известен като store-and-forward комутиране. Всички IEEE 802.1D-съвместими суичове поддържат режим, при който целият пакет се вкарва в буфера на порта преди препращане. Колкото по-голям е буферът, толкова производителността на суича ще бъде по-висока, тъй като ще може да поеме и обработи по-дълги потоци от данни.

Tenda TEG1024D е неуправляем (unmanaged), plug and play комутатор. Като се има предвид, че това е устройство за малки и средни фирми, подобна функционалност е предимство спрямо управляемите (managed) суичове, тъй като „plug and play” комутаторът е много лесен за инсталиране и използване. Просто го включвате в захранването, свързвате устройствата към него и той започва да работи, без да изисква каквото и да ръчно конфигуриране.

Наред с всички тези възможности, вкл. защита от мълнии на всички портове и на захранващия блок, Tenda TEG1024D привлича и с конкурентна цена. 24-портовият Gigabit Ethernet суич е достъпен на пазара у нас за около 155 лв. с включен ДДС и гаранция 24 месеца. В заключение, това е едно функционално и достъпно устройство за изграждане и разширяване на локални мрежи, вкл. на системи за видеонаблюдение, където се изисква надежден стрийминг на висока скорост.

Коментар