Европа ще харчи повече от очакваното за изкуствен интелект

Индустрии като банковия сектор, търговията на дребно и дискретното производство ще инвестират най-активно в изкуствен интелект (снимка: CCO Public Domain)

Разходите за изкуствен интелект (AI) в Европа ще нарастват по-бързо, отколкото се очакваше, според коригирана прогноза на анализаторската компания IDC за периода 2019-2023 година.

През 2019 г. разходите за AI в европейските страни ще надхвърлят 7 милиарда долара и ще продължат да се увеличават средно с 32% в бъдеще. В резултат на това въпросният пазар ще се утрои до 2023 г., надхвърляйки 21 милиарда долара.

В предишен доклад, публикуван през април 2019 г., IDC прогнозира по-скромни разходи за изкуствен интелект в Европа. За 2019 г. пазарът се оценяваше на около 5,2 милиарда долара, а прогнозата за 2022 г. сочеше 13,5 милиарда долара.

Експертите смятат, че индустрии като банковия сектор, търговията на дребно и дискретното производство ще инвестират най-активно в изкуствен интелект. Счита се, че до 2023 г. на тях ще се паднат 39% от всички разходи за AI в Европа.

Една от най-атрактивните области за внедряване на AI технологии е здравеопазването, въпреки че все още не е започнало пълноценното въвеждане на изкуствен интелект в медицинските институции в Европа. IDC очаква 38% средногодишен темп на нарастване на разходите за внедряване на AI-решения за здравеопазването през разглеждания период.

Прогнозата по страни показва, че повече от половината от разходите за AI в региона до 2023 г. ще направят Обединеното кралство, Германия и Франция. Почти една трета ще е приносът на други страни от Европа, вкл. Австрия, Белгия, Гърция, Дания, Ирландия, Холандия, Норвегия, Португалия, Финландия, Швейцария и Швеция. Разходите за AI на Италия и Испания ще бъдат малки.

Приносът на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е описан от анализаторите като незначителен – през 2018 г. на тези два подрегиона се падат 6,5% от общите разходи за AI в Европа. Независимо от това, компаниите от Централна и Източна Европа все по-често въвеждат AI системи като част от програмите за дигитална трансформация, а банковият и производственият сектор са най-големите инвеститори.

Коментар