Китай тотално доминира при заявките за патенти

През 2018 г. Световната организация за интелектуална собственост е регистрирала 3,3 милиона патента, 14,3 милиона заявки за търговски марки и 1,3 милиона заявки за промишлени стоки (снимка: CCO Public Domain)

Доклад на Световната организация за интелектуална собственост, един от най-големите органи за регистриране и получаване на патенти, сочи, че през 2018 г. броят на патентните заявки от Китай е достигнал 1,54 милиона броя. Това е почти половината от всички заявки за патенти, подадени по целия свят.

Повечето китайски патенти се отнасят до телекомуникациите и компютърните технологии. В сравнение с 2017 г., делът на Китай при патентните заявки нараства с 11,6%. САЩ са на второ място – частни лица и американски компании са регистрирали около 600 000 патента през 2018 г., което е с 1,6% по-малко в сравнение с предходната година.

Общо през 2018 г. Световната организация за интелектуална собственост е регистрирала 3,3 милиона патента, 14,3 милиона заявки за търговски марки и 1,3 милиона заявки за промишлени стоки. Около 70% от заявките  идват от азиатски компании.

Друга държава, която показва увеличение на броя на заявките за патенти през миналата година, е Индия. Азиатската страна се явява почти толкова огромен пазар за смартфони и електроника, колкото е и Китай.

Коментар