Ръст в продажбите на компютри в ЕМЕА

Близо 19 милиона РС-та са доставени на пазара в ЕМЕА през третото тримесечие (снимка: CCO Public Domain)

Доклад на IDC отчита увеличение с 3% на пазара на традиционни компютри в страните от региона EMEA (Европа, Близкия Изток и Африка) през третото тримесечие на 2019 г. В периода юли-септември са доставени общо 18,8 милиона компютъра, вкл. настолни системи, лаптопи и работни станции.

Сред факторите, които осигуряват положителна динамика, експертите посочват преходът към Windows 10 в комерсиалния сегмент, където доставките на компютри се увеличават с 9,4% на годишна база. Освен това в потребителския сегмент спадът е много по-слабо изразен – само 4%.

Силното търсене от страна на бизнес потребителите допринася за по-добрите от очакваните резултати в подрегионите Централна и Източна Европа (CEE) и Близък Изток и Африка (MEA).

В комерсиалния сегмент на РС пазара в CEE се наблюдава значително увеличение – с 10,7% на годишна база, на фона на активността в корпоративния, публичния и образователния сектор в няколко страни от региона. От друга страна, потребителският сегмент търпи спад от 11,3%, което е резултат от ограничения във веригите за доставки и вяло търсене, коментират от IDC.

Анализаторите отбелязват по-нататъшно засилване на консолидацията на пазара. В периода юли-септември 2019 г. трите водещи марки за PC – HP, Lenovo и Dell – заемат 67,1% от общите доставки на компютри в региона. Година по-рано техният дял беше 63,7%.

HP, която е доставила 5,4 милиона компютъра, контролира 28,8% от пазара. Резултатът на Lenovo е 4,75 милиона РС, което съответства на дял от 25,3%. Dell, доставила близо 2,5 милиона компютъра, държи 13,3% от пазара.

Коментар