Студенти усвояват инструменти за имплементация на ERP

Теодора Мошолова, бизнес анализатор в Smart Business Soft, запозна студенти от ТУ-София с методологията на ERP системите (снимка: Smart Business Soft)

Студентите от специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи” на Технически университет – София се запознаха с методологията на ERP системите в лекция на компанията Smart Business Soft, която се занимава с внедряване, поддръжка и разработка на софтуерни решения за бизнеса.

Enterprise Resource Planning (ERP) e софтуер, който управлява интегрирано всички ресурси на едно предприятие. Освен цялостни фирмени информационни системи, днес ERP системите по същество се разглеждат като бизнес платформи, подчерта Теодора Мошолова – бизнес анализатор в Smart Business Soft.

ERP системите са ключовият елемент от всяка модерна корпоративна инфраструктура. Те обединяват всички останали ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM, онлайн магазина и други.

ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, както и човешките ресурси.

По време на упражненията студентите от специалност „Мениджмънт и бизнес информационни системи” ползваха инструментите за имплементация на този род системи. Те работиха с EnterpriseOne, която е една от най-добрите платформи от класа си, създадена от българската компания ERP.BG и изцяло съобразена с българското законодателство и стандарти.

Студентите успяха да видят как се изграждат бизнес модели, как се формират документни потоци и как се затварят логически цикли, за да може след направените настройки успешно да  разрешават сложни бизнес казуси.

Коментар