Azure Arc отключва нови хибридни сценарии

Azure Arc привежда услугите и управлението на Azure към всяка инфраструктура
(илюстрация: Microsoft)

Microsoft направи още една решителна стъпка в развитието на облака с Azure Arc – набор от технологии, които отключват нови хибридни сценарии за клиентите, като привеждат услугите и управлението на Azure към всяка инфраструктура. Компанията представи Azure Arc на конференцията Microsoft Ignite 2019 в Орландо, Флорида.

Стотици милиони облачни Azure ресурси се организират, управляват и подсигуряват ежедневно от клиентите на платформата. Azure Arc разширява тези възможности за управление до Linux и Windows сървъри, както и към Kubernetes клъстери във всяка инфраструктура в локални, мулти-облачни и периферни (edge) среди.

Предприятията разчитат все по-често на хибриден технологичен подход, за да се възползват от локалните инвестиции и в същото време да използват облачните иновации. Тъй като повече бизнес операции и приложения се разширяват, включвайки крайни устройства и множество облаци, хибридните възможности трябва да им позволяват да работят безпроблемно на локални, мулти-облачни и крайни устройства, като същевременно гарантират управление и сигурност във всички разпределени места. Без съгласуваност в тези среди, разходите и сложността растат експоненциално, подчертава Microsoft.

Още от самото си създаване Azure предоставя хибридни възможности и Microsoft продължава развитието в тази посока. Преди две години компанията въведе Azure Stack, за да позволи разгръщане на постоянен облачен модел на място. През последната година Microsoft разшири Azure, предоставяйки DevOps за всяка среда и всеки облак, активира облачна защита срещу заплахите за сигурността на всяка инфраструктура и отключи възможността за AI когнитивни услуги навсякъде.

„В Microsoft разбираме, че хибридните облачни възможности трябва да се развиват, за да позволят иновации навсякъде, като същевременно осигуряват безпроблемна разработка, внедряване и управление”, каза Джулия Уайт, корпоративен президент за Azure.

Благодарение на Azure Arc, клиентите вече могат да прилагат последователен и унифициран подход за управление на техните различни среди, използвайки стабилни, доказани средства като Azure Resource Manager, Azure Shell, Azure Portal, API и Azure Policy.

Разработчиците могат да създават контейнерни приложения с инструменти по свой избор, а ИТ екипите да гарантират, че приложенията се внедряват, конфигурират и управляват еднакво с използване на GitOps-базиран мениджмънт на конфигурирането.

И накрая, Azure Arc улеснява прилагането на облачната сигурност в среди с централизиран контрол на достъпа и политики за сигурност.

Коментар