ГИС помагат за справяне с предизвикателствата в света

ГИС системите намират все по-широко приложение в анализа на информация в реално време
(източник: ЕСРИ България)

Географските информационни системи (ГИС) могат да помогнат на човечеството да се справя по-ефективно с предизвикателствата, пред които се изправя, в сфери като управление при извънредни ситуации, околна среда, сигурност, инфраструктура и други, заявиха от ЕСРИ България в навечерието на международната ГИС конференция, която ще се проведе на 13 ноември в София хотел Балкан, по случай Световния ГИС Ден.

Един от акцентите на форума ще бъде изпълняваният в момента проект за създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър, който се явява първа фаза на Националната система за управление на водите в реално време в България. Целта на проекта е предотвратяване и управление на риска от наводнения и настъпване на неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда чрез централизирано събиране, обработване и анализ на информация в реално време.

Друг актуален проект е ГИС-базираната електронна платформа „Единна информационна точка”, която ще бъде демонстрирана на живо по време на форума. Системата е основа за развитие и сътрудничество в сферата на инфраструктурата и комуникационните мрежи с страната, като интегрира данни за цялата техническа инфраструктура на България – електронни съобщителни мрежи, ВиК, газ, пътна, жп и електро инфраструктура, топлопроводи, улично осветление и др.

Адриано Баптиста, директор „Операции” в Сателитния център на Европейския съюз (SatCen EU), ще разкаже за приложението на ГИС технологиите за нуждите на навременна, надеждна и ефективна подкрепа към общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Той ще демонстрира на живо използваните от Сателитния център геоинформационни системи за следене в реално време, планиране, анализ на риска и управление в сферата на сигурността в Европа.

Франциско Нобре, заместник-председател на Европейската асоциация на спешните повиквания (112), също ще се включи в конференцията с представяне на успешни международни проекти и приложението на ГИС за киберсигурност, управление при кризи, търсене и спасяване, спешни повиквания 112 и правоприлагане.

Коментар