ГИС платформа ще пести разходи на общините

Реализирането на проекта е с пряко влияние върху икономиката на страната, заяви заместник-министър Димитър Геновски (вляво)

Цялата информация за съществуващата и планирана инфраструктура ще бъде събрана в електронна платформа, базирана на геопространствени данни – „Единна информационна точка”. Проектът се изпълнява от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и е финансиран от Оперативна програма „Добро управление”. 

„Реализирането на проекта е с пряко влияние върху икономиката на страната”, заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Димитър Геновски по време на информационен ден за общините и телекомуникационните оператори.

По думите му, основната цел е да бъде сложен край на непрекъснатото разкопаване на улици и обществени места, заради липсата на координация на ремонтите от различни оператори. „Очакваме от кметовете значително съдействие. Повечето ангажименти за общините обаче означават спестяване на средства на гражданите и по-комфортен живот в градската среда”, каза още заместник-министър Геновски.

Той посочи като втора цел значително намаляване на разходите на строителите. „Всеки инвеститор, който има желание да изгради комуникационна инфраструктура, ще може да добие представа какви налични мрежи и оборудване има в даден регион и ще има възможността да ги използва. По този начин ще бъдат намалени разходите за строителни дейности като прокопаване на канали, полагане на тръби или на шахти”, каза още Геновски.

Работата по проекта дава възможност за успешно сътрудничество между МТИТС, общините и мрежовите оператори. „Потърсихме съдействие от всички заинтересовани страни, в това число кметове, предприятия, които изграждат мрежова инфраструктура и всички институции, които вече имат мрежи за обществени услуги”, каза главният секретар на МТИТС – Иван Марков.

Коментар