Многооблачна среда = бързи иновации в бизнеса

Синергията на IBM и RedHat е във фокуса на конференцията „IBS IT Compass 2019” в столичния х-л Хилтън
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Хибридната, многооблачна среда е подходът, който позволява на бизнеса да впрегне технологиите в своя полза. По начин, който му позволява бързо да се променя, да е гъвкав и адаптивен, адекватен на нарастващите претенции на потребителите, както и да създава иновации, които са негово конкурентно предимство.

Затова днес вече не е актуално да се мисли за преход към облака – трябва да се мисли за преход към многооблачна среда, в която приложенията се местят от един облак в друг бързо и лесно, с честота, която отговаря на динамично променящите се нужди на бизнеса.

Как става това? Двe от най-големите компании-създатели на облачни системи и платформи, IBM и RedHat, представиха днес концепцията за хибридния облак на конференцията „IBS IT Compass 2019” в столичния хотел Хилтън, организирана от IBS България.

„Хибридният облак е една комплексна архитектура, която позволява на бизнеса да иновира бързо, да е гъвкав и адекватен на очакванията на клиентите си”, заяви Игор Правица, IBM
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

„Технологиите днес дефинират начина, по който живеем, и начина, по който работим. Всички трансформации, които се случват в бизнеса, са породени от нас, потребителите”, сподели Игор Правица – Country Leader, IBM. „Ние сме тези, които изискват от бизнеса да е гъвкав и бърз, искаме услугите да ни се предоставят веднага. Бизнесите са принудени да бързат, да работят гъвкаво, да правят всичко скоростно и адекватно”.

Това означава, че всеки бизнес търси начин да прави иновации бързо. Ако до вчера потребителите са били задължени да чакат, да речем за нов абонамент, няколко дена или седмица, днес те искат смяната да става до ден-два, а утре навярно ще настояват да се случва мигновено. Това задължава доставчикът да създаде нови начини на работа, нови процедури, нови приложения – и то бързо. В противен случай е обречен да отпадне от пазара.

„Една от технологиите, които позволяват подобна бързина и гъвкавост, е облакът. Заедно с интернет на нещата, изкуствения интелект и високопроизводителните изчисления той прави възможно бизнесът да създава своите иновации бързо”, посочи Правица.

Конференцията „IBS IT Compass 2019” привлече корпоративна аудитория в столичния х-л Хилтън
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

Само около 20% от технологичните системи, които бизнесите използват в момента, са разположени върху облачни платформи, показа бърза анкета сред гостите на „IBS IT Compass 2019”. Подобна е и глобалната статистика. Много от организациите предпочитат да изградят своя собствена, вътрешна облачна инфраструктура поради различни съображения, а много от тях се боят, че ако мигрират към даден публичен облак, ще се окажат „заключени” в него и няма да могат лесно и бързо да мигрират към друг публичен облак в случай на нужда.

„Затова днес говорим за хибриден облак – една комплексна архитектура, която позволява на бизнеса да иновира бързо, да е гъвкав и адекватен на очакванията на клиентите си”, обясни Правица.

В тази обстановка отвореността е от критично значение, подчерта Витолд Джуковски – Channel GM за Централна и Източна Европа в RedHat. „Отвореността ни дава свобода на избора, дава ни възможност да избираме и решаваме кои натоварвания да сложим в кои облаци – и да управляваме всичко гъвкаво и адекватно”.

Предимство на RedHat в това отношение е фактът, че разработваните решения „извират” от общността на потребителите, които са достатъчно многобройни и по целия свят. „Нашата култура е уникална – 15 милиона души от цял свят работят по един или друг начин при нас”, продължи Джуковски.

Предимство на RedHat е, че разработваните решения „извират” от общността на потребителите”, подчерта Витолд Джуковски, RedHat
(снимка: Мария Малцева / TechNews.bg)

„Това е важно за всеки от нашите потребители, защото означава, че интелектуалният капитал е огромен – и защото всички тези хора работят на място при потребителските организации, те познават точно и детайлно потребностите на бизнеса, имат добър поглед над търсенията и нуждите, знаят какви технологии са нужни точно сега на пазара”, допълни той.

С други думи, идвайки от обществото на отворения код, концепцията на IBM и RedHat произлиза от самите потребители, от реално работещите предприятия, от живата практика. В същото време предвид многогодишния опит на IBM и RedHat, всяка организация може да е сигурна, че се доверява не на дързък „стартъп”, а на надеждни партньори с опит.

„Това е бъдещето – хибридният облак, който осигурява технологична основа и се съчетава с услуги като консултиране, мигриране и управление, за да даде на бизнеса бързина, гъвкавост и адекватност спрямо търсенията и очакванията на неговите клиенти”, посочи Игор Правица.

IBM Cloud Paks – 6 облачни пакета за преход към облака

Шест облачни пакета на IBM (наричани Cloud Paks) покриват ключовите направления на преход на процесите към облачните платформи:

Пакет за приложения – това е платформа за изграждане на „cloud native” приложения, т.е. приложения, писани за облачни системи – бързо, намалявайки времето за разработване с до 84%. Потребителите могат да изграждат приложения за който и да е облак, за да могат лесно да мигрират при нужда.

Пакет за данни – този пакет е предназначен за подготовка на данните, така че те да се приведат в „ползваем” формат. Целта е приложенията, системите за изкуствен интелект и въобще всички в дадена организация да могат да достъпват данните пълноценно и тези данни да са годни за обработка от изкуствен интелект.

Пакет за интеграция – помага поддържането на скоростта, гъвкавостта, сигурността и мащаба, необходими за интегрирането, което заляга в основата на дигиталната трансформация. Позволява интеграция между различните платформи, така че организациите да могат да местят своите приложения между различните облаци. Намалява интеграционните разходи с до 33%.

Пакет за автоматизация – помага за внедряване на избраните облачни решения чрез инструменти, лесни за използване за бизнеса, с визуализация на производителността в помощ на бизнес-мениджърите. Намалява ръчните процеси с до 80%, за да могат организациите да автоматизират повторяемите дейности.

Пакет за многооблачно управление – осигурява видимост, автоматизация и управление на набор от параметри на хибридната, многооблачна среда. Намалява оперативните разходи за ИТ с до 75%.

Пакет за сигурност – помага за откриване на скрити заплахи и вземане на информирани решения при работата в хибридна, многооблачна среда. Помага за разрешаване на инциденти, свързани със сигурността, до 8 пъти по-бързо.

Мария Малцева

Мария Малцева

Коментар