Amazon пуска квантови изчисления като услуга

Новата услуга на Amazon ще позволи на клиентите да придобият опит с кубити и квантови схеми
(снимка: CCO Public Domain)

Гигантът в онлайн търговията и водещ клауд доставчик Amazon обяви собствена облачна услуга, която дава на клиентите достъп до квантови изчисления. Това стана по време на конференцията „AWS re: Invent”.

Платформата Amazon Braket дава възможност на клиентите да използват ресурсите на три квантови суперкомпютъра – от компаниите Rigetti Computing, IonQ и D-Wave Systems. Клиентите ще могат да изграждат и тестват алгоритми в симулационна среда и да ги пускат на квантови компютри.

„Новата услуга ще ви позволи да придобиете практически опит с кубити и квантови схеми”, казват от Amazon в официално изявление. За да помогне на организациите да внедрят Braket, клауд доставчикът създаде консултантски отдел Quantum Solutions Lab, който ще провежда семинари и ще предоставя други образователни ресурси.

В допълнение, Amazon изгражда екосистема от „подбрани” партньори, които ще предоставят професионални услуги на бизнеса за използване на възможностите на квантовите изчисления. Броят на квантовите компютри, достъпни чрез Amazon Braket, ще се увеличава в бъдеще.

Никоя от съществуващите квантови системи все още не позволява на потребителите да стартират сложни корпоративни приложения. Но тези системи се явяват полезна среда за изследване на възможностите за използване на квантови машини в мащабни индустриални проекти.

Според проучване на изследователската фирма PAC, бизнесът е готов да използва квантови изчисления за оптимизиране на работните процеси. Все повече компании са разочаровани от ниския темп на развитие на квантовите изчисления, тъй като бизнесът се нуждае от мощни изчислителни ресурси за новите си разработки.

81% от мениджърите, участвали в проучването, смятат, че квантовите технологии ще ускорят оптимизацията на бизнес процесите, логистиката и индустриалните процеси, ще помогнат за реализиране на проектите за дигитална трансформация и ще поддържат конкурентоспособни компаниите.

50% от анкетираните не очакват новите квантови технологии да станат широко разпространени през следващите десет години. В същото време 89% от мениджърите смятат, че недостатъчната изчислителна мощ на съвременните технологии не позволява на компаниите да се възползват от комбинаторната оптимизация – процеса на избор на оптимално решение от голям брой опции, за да променят фундаментално своите бизнес процеси.

Коментар