Облачна услуга на Oracle подпомага AI проектите

Нова услуга Oracle помага на компаниите в проектите за анализ на данни и изкуствен интелект
(снимка: CC0 Public Domain)

Oracle пусна облачна платформа за интелигентна обработка на данни. Решението, наречено Cloud Data Science Platform, предлага на компаниите инструменти за аналитични и AI проекти.

Платформата включва седем различни услуги и набор от функции. Централният компонент е Cloud Infrastructure Data Science – виртуална работна среда, в която приложенията могат да създават модели за машинно обучение с помощта на изкуствен интелект, който автоматизира части от работния процес.

Новото решение позволява на компаниите да изберат правилния модел на машинно обучение за своите проекти. Cloud Infrastructure Data Science може да използва няколко алгоритъма, както и няколко конфигурации на всеки от тези алгоритми и да провежда тестове, за да намери най-подходящия модел.

Системата автоматизира също проектирането на функциите и процеса на определяне на точките от данни, които изкуственият интелект трябва да разгледа най-обстойно при вземане на решения.

Помощен инструмент за оценка на модела позволява на разработчиците да проверяват дали тяхната невронна мрежа отговаря на очакванията. Инструментът генерира визуализации, които показват колко добре моделът борави с предоставените му данни.

Коментар