Скок на дигиталните услуги у нас през март

Дигиталните стоки и услуги бележат най-висок ръст в условията на изолация
(снимка: CC0 Public Domain)

Любопитни тенденции се наблюдават в поведението на българските потребители в периода на обявеното извънредно положение. За това свидетелстват данни от дигиталния портфейл phyre за консуматорското поведение на активните потребители на приложението през месец март.

Най-висок ръст в периода на изолация бележат дигиталните стоки и услуги – при тях се наблюдава 99% увеличение в броя на транзакциите. Значителна част от този ръст се дължи на абонаменти за електронни игри и конзоли като Xbox и PlayStation.

Фармацията е другият бизнес сегмент с висок ръст. Броят на плащанията в аптеките е нараснал с 37%, сочат данните на phyre за миналия месец.

Нaчинът на живот на българския потребител бе силно повлиян от рестриктивните мерки, взети от правителството за ограничаване разпространението на COVID-19 в последния месец. Този факт без съмнение рефлектира най-ярко върху хранителната индустрия – в големите търговски вериги ръстът на средната стойност на покупката е 94%.

Логично, навиците на потребителите също търпят изменения. Броят на посещенията на хранителни магазини се е понижил за сметка на обема на транзакциите – наблюдава се спад на разплащанията на физически терминали (12%), но средната стойност на покупката е нараснала с 33%.

Някои компании за доставка на храна са увеличили броя на транзакциите си с 89%. Данните показват значителен спад от 77% в броя транзакции на местата за хранене като барове, кафенета и ресторанти.

Търговците на дрехи, спортни стоки и аксесоари също са силно засегнати от приемането на кризисните мерки – броят на транзакциите в този сектор е намалял с 80%.

Все повече бизнеси се ориентират към онлайн форма на съществуване, а потребителите се възползват от промяната в името на безопасността си. Голяма част от тях вече избягват допир до кеш, банкомати и ПОС терминали.

Ето защо се наблюдава спад на физическите транзакции с 12%. Данните показват, че броят на плащанията в сектора на електронната търговия е нараснал с над 30%.

Коментар