„Индустрията на знанието” минава леко през кризата

Извънредното положение наложи новата норма за дистанционна работа
(снимка: CC0 Public Domain)

Проучване сред членовете на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии (AIBEST) показва, че само 15% от компаниите ще върнат целия си екип в офисите. Всяка трета компания планира да удължи работата от вкъщи, а над половината от тях за избрали варианта за поетапно връщане или организиране на работата в офиса на смени.

Вътрешните анализи показват, че дистанционната работа по никакъв начин не се е отразила на ефективността и качеството на предлаганите услуги.  Затова членовете на AIBEST смятат да запазят и в бъдеще част от практиките, прилагани при извънредното положение, като дадат възможност за увеличаване на часовете за работа от вкъщи и продължат с професионалното развитие през виртуални обучения и онлайн платформи.

Компаниите от т.нар. „индустрия на знанието” гледат на пандемията от COVID-19 като възможност за ускоряване на дигитализацията и потенциал за развитие на бизнеса им. 62% от членовете на AIBEST декларират, че кризата не се е отразила значително на бизнеса им и нито една компания от сектора не се е възползвала от икономическите мерки на правителството.

„Благодарение на трансформациите в сектора на бизнес услугите през последните години, България вече има завоювани позиции на световната карта. Ние създаваме висока добавена стойност освен чрез разработване на технологични продукти, но и с предлагането на модерни бизнес услуги и решения. Затова вярвам, че нашите компаниите и въобще индустрията ни ще остане конкурентоспособна и след кризата, а има и възможността да изпревари други от конкурентните ни пазари”, коментира Илия Кръстев, председател на AIBEST.

За да минимизират негативния ефект от кризата върху бизнесите и непредсказуемостта на положението, в рамките на тези две месеца 44% от членовете в асоциацията са предприели вътрешни мерки като замразяване на назначаване на служители и увеличение на заплатите. Редуциране на броя на работните часове и намаляване на част от нефинансовите стимули, но със запазване на допълнителното здравно осигуряване на служителите, са част от практиките по време на извънредното положение.

Нито една от компаниите към момента не е прибягнала към крайни мерки за освобождаване на голям брой служители. Свободният ресурс е ангажиран активно в разработване на собствени продукти и услуги, както и в предоставяне на дигитални решения в полза на държавата в борбата с COVID-19.

Като част от поетия ангажимент към правителството за дигитализация на основни системи в страната ScaleFocus разработи мобилното приложение ViruSafe, а SoftServe съвместно с Viber създадоха чатбот канала COVID-19 Bulgaria.

Паралелно с това асоциацията ще предостави през юни анализ на трансформациите в бизнеса, публичния сектор и социалните системи, предизвикани от COVID-19 пандемията. Експертите от компаниите в AIBEST ще проследят, анализират и предоставят успешни практики и препоръки за промени на политики и нормативна уредба на база трасформациите в икономиката, пазара на труда, международните отношения и стратегическите за България сектори.

Коментар