Aruba и Microsoft си сътрудничат в киберзащитата

Интеграция на решения от Aruba и Microsoft подобрява защитата от кибератаки
(снимка: CC0 Public Domain)

Партньорство на Aruba, компания на Hewlett Packard Enterprise, и Microsoft чувствително подобрява защитата от кибератаки в организациите чрез интеграция на Aruba ClearPass Policy Manager с платформи за защита на крайните точки на Microsoft.

Интеграцията позволява на ClearPass да контролира достъпа до критични мрежови ресурси посредством информация за сигурността на крайните точки от Microsoft, като намалява риска, причинен от компрометирани мрежови връзки.

Като член на Асоциацията за интелигентна сигурност на Microsoft – екосистема от независими доставчици на софтуери за сигурност, които разработват интегрирани решения за по-добра защита при киберзаплахи, Aruba е завършила интеграцията, тестването и удостоверяването на ClearPass Policy Manager с Microsoft Endpoint Manager – унифицирана платформа за управление, която включва Configuration Manager и Microsoft Intune.

ClearPass Policy Manager е интегриран и в Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) – унифицирана платформа за защита на крайните точки, която помага на организациите да предотвратяват, откриват, разследват и реагират срещу кибератаки.

Aruba също така си сътрудничи с Microsoft за подобряване на ефективността и сигурността при контрола на достъпа чрез стандартизиран подход за поддръжка на множество методи за удостоверяване и видове идентичност в една заявка за автентификация. Решението използва протокола Tunneled EAP (TEAP), за да комбинира идентичност на машина и потребител в една заявка.

„Предпазването на организациите от атаки изисква цялостен поглед към сигурността, основан на отворен подход при защитата на устройствата и приложенията”, казва Ираван Хира, генерален директор на Hewlett Packard Enterprise, управлявана от Селектиум.

Aruba ClearPass предоставя политика на управление на мрежовата инфраструктура от всеки доставчик, докато Microsoft Endpoint Manager обезпечава сигурно, интегрирано управление на устройства и приложения от всеки източник.

Съгласуването на ClearPass и Microsoft Endpoint Manager адресира сигурността при крайните точки за широк спектър от устройства и приложения на ИТ, IoT, BYOD и оперативни технологии (OT), използвани в различните индустрии.

Коментар