Водородна станция ще захранва центрове за данни

Центровете за данни на Keppel може да се захранват и от водородна електроцентрала
(снимка: Keppel)

Меморандум за разбирателство между Keppel Data Centers Holding и Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific (MHI-AP) предвижда съвместно проучване на възможностите за прилагане на концепцията за водородна електростанция в центровете за данни в Сингапур.

Целта на съвместния проект е да проучи как водородната централа от клас Tri-Generation може да поддържа операциите на дейта центъра по екологичен начин – да получава електричество, произведено от централата, и да използва за охлаждане водата, подавана от абсорбционните водни охладители.

При изгаряне на водород се произвежда енергия без емисии на парникови газове, въпреки че при неговото производство без използване на възобновяеми източници се отделя определено количество въглероден диоксид.

Keppel и MHI-AP ще проучат също възможността за производство на водородно гориво за Tri-Generation електроцентрала, използвайки процес на конверсия на парата – получаване на чист водород от леки въглеводороди чрез риформинг на метан с пара (SMR). Идеята е да се улови и съхрани въглеродът, за да се гарантира екологичен процес.

Keppel е един от водещите оператори на центрове за данни в Азиатско-Тихоокеанския регион, а също и в Европа. Изследванията върху водородната инфраструктура са част от стратегия на компанията за декарбонизация.

Едно от възможните приложения на концепцията за водородна електроцентрала от клас Tri-Generation е в проекта за плаващ парк от центрове за данни, с реализацията на който се занимава Keppel Data Centers.

Коментар