SAP обяви ръст на облачния бизнес и спад в традиционния

Приходите на SAP от облачни услуги продължават да нарастват
(снимка: SAP AG / Stephan Daub)

SAP приключи второто тримесечие на 2020 г. с приходи в размер на 6,7 милиарда евро, което е с 2% повече в сравнение със същия период на миналата година. Нетната печалба на немския разработчик на корпоративен софтуер възлиза на почти 1,7 милиарда евро, спрямо 475 милиона евро година по-рано.

Обемът на облачния бизнес на SAP за периода април-юни надхвърля 4 милиарда евро, бележейки ръст от 25% на годишна база. Приходите от продажба на лицензи за традиционен софтуер, инсталиран на компютрите на клиентите, както и от продажба на свързани услуги за поддръжка, са 7 милиарда евро, което е с 3% по-малко, отколкото през второто тримесечие на 2019 г.

Изключвайки услугите, SAP генерира приходи в размер на 11,1 милиарда евро от софтуерни продукти (включително облачни) през отчетното тримесечие. Това е с 5% повече на годишна база.

Компанията активно ангажира клиентите си с водещия продукт S/4HANA, който конкурира решенията наа Oracle и Salesforce. През април-юни 2020 г. броят на клиентите на S/4HANA нараства с 22%, в сравнение със същия период на 2019 г. и надвишава 14 600.

Приблизително 37% от новите клиенти през последното тримесечие не са използвали продукти на SAP преди. Големи компании като Colgate Palmolive, De Nora Group, Grupo Ultra и SUSE Software Solutions са преминали към S/4HANA, сочи корпоративният отчет.

Докладът показва, че в края на първото тримесечие на 2020 г. бизнес активността започва постепенно да се възстановява и доходите от лицензи за софтуер, въпреки че все още са под нормалното, се възстановяват повече от очакваното.

Приходите от облака през тримесечието са повлияни от спад на оперативните постъпления в резултат на кризата COVID-19. Остава силно търсенето на софтуер за вериги за доставки и електронна търговия, както и на облачните платформи и решения на Qualtrics.

Междувременно, SAP обяви, че ще отдели американската компания Qualtrics, която придоби преди преди по-малко от две години за 8 милиарда долара. Предвижда се Qualtrics да излезе на борсата.

Коментар