2020: Сигурността никога не е била по-значима

43,1 милиарда щатски долара ще бъдат изразходвани за киберсигурност през 2020 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Разходите за киберсигурност по целия свят ще се увеличат с 5,6% на годишна база през 2020 г. Дори ако глобалната икономика се влоши и ИТ бюджетите бъдат свити, пазарът на киберсигурност ще продължи да нараства с поне 2,5%.

Това е изводът от нов доклад на Canalys, който сочи, че тази година 43,1 милиарда щатски долара ще бъдат изразходвани в световен мащаб за сигурност – мрежова защита, защита на крайни устройства, на уеб-системи, на електронна поща и на данни. Разходите включват и средствата за анализ на уязвимости. Сумата, посочена от анализаторите, бележи скок спрямо 40,8-те милиарда долара, изразходвани през 2019 г.

Резултатите от доклада говорят, че макар 2020 г. да е година на финансова несигурност, това е и година, в която значението на киберсигурността и ангажиментът към нея никога не са били по-големи. А това е един от многото резултати, произтичащи от пандемията COVID-19.

Кибер-атаките, свързани с COVID-19, като например фишинг-кампании по тази тема, все още са често срещани, но анализаторите отчитат, че броят на докладваните случаи намалява след пика през март и април. Сега обаче на дневен ред са рисковете, свързани с отдалечената работа – вече приемлив начин за осъществяване на бизнес.

„Появата на COVID-19 през януари доведе до нарастване на целенасочените фишинг кампании и злонамерените домейни, създадени с цел да примамят крайните потребители, улисани в търсене на информация”, казва анализаторът на Canalys Кетаки Бораде, цитиран от Security Brief. „Те станаха жертви на атаки, когато изолацията влезе в сила. Но сега хакерите продължават да се насочват към организации и лица, работещи дистанционно, възползвайки се от компрометирани и зле обучени служители”.

Сред многобройните вектори на атака са електронните пощи, социалният инженеринг и дори „brute-force” атаките. „Организациите ще трябва да преосмислят промените в работните процеси, използването на приложенията, ангажираността на клиентите и обучението относно киберсигурността на виртуалното работно място”, казва Бораде.

Заплахите и уязвимостите продължават да съществуват, регулациите са многобройни, а отдалечената работа налага използване на сигурни крайни устройства, сигурен достъп до корпоративните ресурси и разширяване на защитните периметри, според доклада. В тази обстановка преминаването от безплатни тестове на различни системи за сигурност към платени абонаменти за ползването им ще бъде фактор за растежа в сферата на киберсигурността.

„Преминаването към абонаменти ще предпази (сектора на) киберсигурността от незабавните съкращения на ИТ. Допълнителните разходи обаче ще бъдат повлияни през останалата част от годината, тъй като организациите започват следващия етап в реагирането на пандемията”, казва главният анализатор Матю Бол.

Същевременно обаче трябва да е ясно, че комбинацията от мерки за ограничаване на разходите, съкращенията на персонал и проблемите с паричния поток ще доведат до по-строг контрол на съществуващите проекти и по-малко сделки. „Забавянията и анулирането на нови инициативи ще се увеличат. Изключение ще са само тези, които позволяват намаляване на разходите и осигуряват високоприоритетни инициативи за дигитална трансформация”.

Интересното е, че в различните сегменти на пазара на решения за киберсигурност ще имат различен растеж, предвиждат анализаторите.

Мрежовата сигурност ще запази позицията си на най-големия сегмент от гледна точка изразходвани суми – 36% от общите разходи. Голям растеж се очаква и при решенията за защита на крайни устройства. Тук все по-малко средства ще се влагат в „традиционните утройства за периметрова защита”.

Вместо това ще се залага на внедряване на облачни решения. Акцентът в тези решения ще е върху осигуряването непрекъсваемост на бизнеса.

Дистанционната работа ще остане масово прилаган метод и това ще е в сила „много по-дълго от предвиденото по-рано, когато за първи път се наложи блокада – през март”, казва Бораде.

„Докато някои служители ще се върнат на работното място през следващите месеци, организациите ще трябва да продължат да поддържат силно децентрализирана работна сила, която може да работи навсякъде в обозримо бъдеще. Това включва комбинация от хора, работещи само дистанционно, хора, работещи гъвкаво, както и хора, които работят на място – в офиса, но имат готовност мигновено да преминат към дистанционна работа, ако това отново се наложи”, заключава анализаторът.

Коментар