Все повече организации планират NFV за мрежите си

Виртуализацията и облачните технологии позволяват бързо внедряване на нови мрежови услуги
(снимка: CC0 Public Domain)

Пазaрът на системи за виртуализация на мрежовите функции ще расте средно с по 42% на година до 2024 г. По това време неговият обем ще надхвърли 70 милиарда долара, сочи прогноза на анализаторите от Cue Report.

Виртуализацията на мрежовите функции (Network functions virtualisation – NFV) бързо се превръща в търсен метод за опростяване на корпоративните мрежи – като се започне от планирането и се стигне до разгръщането и управлението. Какво значи това?

Ако помислим за различните мрежови подходи, с които се сблъскват предприятията, мрежовите системи имат множество слоеве и функции: кабелна, безжична, физическа, виртуална, локална и облачна мрежа, корпоративна и разпределена, гласова, за данни, за унифицирана комуникация и т.н. Едновременно с това корпоративните мрежи трябва да поддържат нарастващ брой разпределени функции. А това означава, че сложността нараства. С това нарастват и капиталовите разходи.

С други думи, NFV е абстракция на мрежовите функции, което позволява те да бъдат инсталирани, контролирани и управлявани чрез софтуер, работещ върху стандартизирани хардуерни устройства. Подходът включва виртуализация и облачни технологии, за да позволи бързо развитие и внедряване на нови мрежови услуги еластично и автоматизирано. Технологията носи повишена гъвкавост при предоставяне на мрежови услуги, внедряване на нови услуги „по поискване“ и справяне с тесните места.

NFV опростява мрежовите функции сигурно, надеждно, рентабилно и същевременно позволява разширяване. Според някои пазарни проучвания, все повече ИТ професионалисти обмислят планове за въвеждане на NFV.

Това кара анализаторите да очакват, че NFV пазарът ще регистрира средногодишен растеж от над 42% в периода до 2024 г. Този стабилен растеж може да се дължи на нарастващото търсене на решения за виртуализация на сървъри и консолидацията на центрове за данни. Мрежите стават по-програмируеми и дейностите в центровете за данни могат да се извършват все по-гъвкаво. Тъй като SDN и NFV са фактор за конвергенцията на центровете за данни и ИТ и телекомуникациите, те предлагат на мениджърите на центрове за данни подобрена мащабируемост и гъвкавост с цел задоволяване на променящите се изисквания на пазара.

NFV използва традиционните техники за ИТ виртуализация върху стандартен хардуер за съхранение, изчисления и работа в мрежа. Сложните мрежови задачи, които традиционно изискват изграждане на персонализиран хардуер и специализирани устройства, могат да се изпълняват чрез използване на комерсиални ИТ системи „от рафта“, използвайки технологии за виртуализация като NFV и SDN.

Това е съществено, защото в корпоративната ИТ среда сървърите, инфраструктурата за съхранение и свързаните с тях сложни проблеми изискват изразходване на над 70% от наличните ресурси и бюджети само за „поддръжка и операции“. А това от своя страна означава, че едва 30% от наличните ресурси остават на разположение за въвеждането на иновации.

Друг важен фактор, който се очаква да стимулира възприемането на решенията за NFV, е мащабната инвестиция от страна на доставчиците на телекомуникационни услуги за комерсиализация на 5G. Някои от типичните проблеми в сложните мрежи на операторите са свързани с огромно разнообразие от устройства на частни производители и нуждата от още повече специфичен хардуер за стартирането на нови услуги. NFV позволява на телекомуникационните оператори да използват мрежовите ресурси, без да се притесняват за физическото им местоположение.

При оптимизирано използване на мрежовите устройства операторите могат да използват една платформа за различни приложения, потребители и наематели. Освен това, намалявайки типичния иновационен цикъл на мрежовия оператор, NFV намалява и времето за извеждане на продукта на пазара.

CueReport очаква се азиатско-тихоокеанският пазар на NFV да регистрира най-бързия растеж между 2018 г. и 2024 г. поради нарастващото търсене на решения в сферата на изчисленията, съхранението и мрежите от страна на бързо развиващите се технологични компании в региона.

Коментар