Как IoT и AI помагат за спасяването на пчелите

Сривът на пчелната популация е „по-стара пандемия” от Covid-19, според анализатори
(снимка: CC0 Public Domain)

Защо намаляването на пчелната популация по света е опасно за планетата и за човечеството – едва ли е нужно да се обяснява, но въпросът какво да се направи досега не е намерил своя отговор. Анализаторите от SAS Institute наскоро привлякоха вниманието на учените и на пчеларите, като подчертаха, че съвременните технологии като интернета на нещата и изкуствения интелект могат да помогнат на пчелите.

Пчелите са най-важният опрашител на хранителни култури в света. Около 35 процента от хранителните култури в света зависят от опрашването, което е дело именно на пчелите. Вече много популярно по света е т.нар. мобилно пчеларство, което е именно услуга по опрашване на земеделски насаждения. Но намаляването на броя на пчелите безпокои и пчеларите, и земеделците.

По време на бума на пандемията Covid-19 от SAS Institute си позволиха да нарекат срива на пчелната популация „по-стара пандемия”. Но, според SAS, съвременните сензорни и аналитични технологии могат да ни помогнат да спасим пчелите.

Има редица начини за проследяване на здравето на кошерите с методите на интернет на нещата (IoT) и изкуствения разум. Сензори и датчици в кошерите могат да излъчват данни, които да се анализират и използват за разбиране на случващото се в кошерите. Това може да помогне на пчеларите да разберат кога и каква помощ е нужна на пчелите. Данните от кошерите се изпращат в „облака”, за да стане възможно непрекъснато измерване на четири специфични показателя.

Тегло

Сензори, вградени в кошерите, могат да измерват дали кошерите натрупват тегло – а това е показателно както за натрупването на мед, така и за разрастването на самото пчелно семейство. Накратко, теглото е знак за благосъстоянието на пчелното семейство. Ако датчикът показва загуба на тегло в даден кошер, пчеларят има повод да провери какво се случва вътре.

Температура и влажност

Идеалният климат вътре в кошера е от критично значение за благосъстоянието на пчелата-майка, за снасянето на яйца и за отглеждането на пчелите-бебета, както и за оцеляването на семейството през зимата. Пчелите регулират температурата и влажността на кошера чрез придвижването си, чрез вентилиране на въздуха с помощта на крилата си. Вътрешни сензори могат да събират данни за температурата и влажността, да ги анализират и да докладват на пчеларя за колебанията.

Акустика

„Жуженето на пчелите говори за тяхното здраве, стрес, евентуално роево настроение, състоянието на майката. Според SAS, кошерите могат да се наблюдават непрекъснато чрез аудио данни и могат да се приложат модели за машинно самообучение, за да се „слуша” за аномалии. Тези аудиозаписи помагат да се илюстрира разликата между здрав кошер и застрашен кошер.

Летене

„Летенето на пчелите в и извън кошера е показателно за тяхната дейност – за събирането на храна, за активността и т.н. Накратко, летенето е показателно доколко кошерът е здрав. Прилагането на технологии за компютърно зрение за наблюдение на летенето на пчелите помага на пчеларите да разберат кога кошерът е щастлив и дали не е в беда.

„Страстта ни към иновациите и устойчивостта ни помогна да намерим технологични решения, за да можем да разбираме по-добре здравето на кошерите”, казва Сара Майърс, маркетинг мениджър на компанията за агро-технологии. Тя самата е страстен пчелар от години.

„Вълнуващо е за мен да работя с група изследователи на данни, които искат да намерят нови начини да подкрепят критичните глобални усилия за спасяване на пчелите”, казва Майърс.

Коментар